Zdjęcie

Aktualności

Mediacje w sporach

Zamiast do sądu, zapraszamy do BOMIS-u. Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy BOMIS-ie jest właściwym miejscem spotkania się skonfliktowanych stron i ich pełnomocników. Spory o znaki towarowe, prawa pracownicze, ubezpieczenia, zapłatę i inne biznesowe roszczenia lub nieporozumienia mogą być rozstrzygane szybko, poufnie, satysfakcjonująco dla adwersarzy. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Mediacje to oszczędność czasu i pieniędzy, poufność prowadzenia rozmów, satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu, możliwość dalszej współpracy pomiędzy stronami. Zachęcamy do kontaku z naszymi mediatorami stałymi

więcej

Marka i patent - wycena

Specyfika ustalania wartości patentów, znaków towarowych, prac badawczo – rozwojowych, marek, licencji i innych wnip wymaga wiedzy ekonomiczno-finansowej, znajomości realiów rynkowych oraz stosowania uznanych na świecie metod.  Zapotrzebowanie na ustalenie wartości niematerialnych i prawnych pojawia się najczęściej na okoliczności komercjalizacji, wniesienia aportem, sprzedaży i przejęć, a także coraz częściej w związku z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Jeśli chcą Państwo świadomie dokonywać wyboru najlepszej metody wyceny oraz prowadzić partnerskie rozmowy z  ekspertami w zakresie szacowania wartości, proponujemy szkolenie Wycena wartości niematerialnych i prawnych - znaków towarowych, marek, know- how, licencji i innych składników wnip, Poznań, BOMIS, 7 - 8 grudnia 2016 r.  

więcej

Rzeczoznawcy

Licencjonowani rzeczoznawcy BOMIS-u to zespół interdyscyplinarnych specjalistów, których połączyło wspólne doświadczenie edukacyjne, wola współpracy i stosowania zasad etycznych na rynku usług rzeczoznawczych. Zleceniodawcom gwarantujemy rzetelność, poufność i obiektywizm wykonywanych wycen i opinii o wartość środków i megaukładów technicznych oraz przedsiębiorstw i ich wartości niematerialnych. Spójne zasady postępowania w oparciu o Standard BOMIS-u oraz system kooperacji biznesowej stanowią o naszej sile i motywacji do pracy. Zapraszamy na stronę zrzeszenia BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców www.rzeczoznawcy.bomis.pl 

 

więcej