Zdjęcie

Aktualności

Mediacje w sporach

Zamiast do sądu, zapraszamy do BOMIS-u. Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy BOMIS-ie jest właściwym miejscem spotkania się skonfliktowanych stron i ich pełnomocników. Spory o znaki towarowe, prawa pracownicze, ubezpieczenia, zapłatę i inne biznesowe roszczenia lub nieporozumienia mogą być rozstrzygane szybko, poufnie, satysfakcjonująco dla adwersarzy. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Mediacje to oszczędność czasu i pieniędzy, poufność prowadzenia rozmów, satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu, możliwość dalszej współpracy pomiędzy stronami. Zachęcamy do kontaku z naszymi mediatorami stałymi

więcej

Wycena innowacji

 

Proponujemy Państwu szkolenie, będące rzeczową i praktyczną analizą ekonomiczno-finansowych uwarunkowań transferu know-how  do biznesu. Uczestnicy poznają na nim zasady sporządzania wycen start -up'ów, prac badawczo – rozwojowych, patentów i innych opracowań intelektualnych na okoliczność ich wnoszenia aportem do spółek np. typu spin off  lub sprzedaży innym podmiotom gospodarczym. Uczestnicy uzyskują narzędzie w postaci  arkuszy kalkulacyjnych z gotową procedurą wyceny aktywów niematerialnych. Wycena innowacji - metody, narzedzia, przykłady, Poznań, 27 - 28 lutego 2017 r.

więcej

Rzeczoznawcy

Licencjonowani rzeczoznawcy BOMIS-u to zespół interdyscyplinarnych specjalistów, których połączyło wspólne doświadczenie edukacyjne, wola współpracy i stosowania zasad etycznych na rynku usług rzeczoznawczych. Zleceniodawcom gwarantujemy rzetelność, poufność i obiektywizm wykonywanych wycen i opinii o wartość środków i megaukładów technicznych oraz przedsiębiorstw i ich wartości niematerialnych. Spójne zasady postępowania w oparciu o Standard BOMIS-u oraz system kooperacji biznesowej stanowią o naszej sile i motywacji do pracy. Zapraszamy na stronę zrzeszenia BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców www.rzeczoznawcy.bomis.pl 

 

więcej