DYKCJONARZ

Konsultacje indywidualne

Osoby, dla których znaczenie ma poufność korzystania z usług rozwojowych lub ich szczególny tryb organizacyjny, mogą korzystać z indywidualnych spotkań szkoleniowo – konsultacyjnych. Odbywają się one w dogodnym dla obu stron terminie i miejscu, np. w biurze BOMIS® –u lub w biurze klienta.

Zakres tematyczny i organizacyjny ustalany jest wspólnie. BOMIS® gwarantuje dyskrecję swoim klientom, bez względu na zakres podpisywanych klauzul o dochowaniu poufności, poprzez właściwe przygotowanie personelu oraz okoliczności spotkania.