DYKCJONARZ

BOMIS® jako jedyna firma doradcza w Polsce prowadzi szkolenia i kurs wraz z egzaminem dla osób zainteresowanych wyceną maszyn i urządzeń, a także nadaje uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartość środków i megaukładów technicznych. Pełen program kursu i zasady egzaminacyjne prezentujemy na www.rzeczoznawcy.bomis.pl.

BOMIS® reprezentuje także interesy zawodowe osób posiadających uprawnienia poprzez działalność Fundacji BOMIS®.

Rzeczoznawcy uzyskujący uprawnienia, a w szczególności licencjonowani rzeczoznawcy BOMIS®-u prowadzą swoją działalność rzeczoznawczą w oparciu o:

Standard wyceny maszyn

Komentarz do Standardu

Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego

Uprawnienia do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych uzyskiwane w BOMIS®-ie  są najczęściej wymaganym formalnym potwierdzeniem kompetencji przez sądy [kandydaci na biegłych sądowych], izby skarbowe [kandydaci na biegłych skarbowych], firmy leasingowe i banki oraz przedsiębiorców i korporacje z sektora przemysłowego.

Wykaz osób z aktualnymi uprawnieniami rzeczoznawcy ds. szacowania wartości maszyn i urządzeń

Najbliższy termin egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy - Poznań, 1 października 2017 r.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych