DYKCJONARZ

Fundacja BOMIS Porozumienie Profesjonalistów ds. Wycen Doradztwa i Mediacji w Biznesie jest organizacją typu non profit. Wszystkie pozyskane
i wypracowane środki finansowe i materialne są przeznaczane na osiąganie celów statutowych. 

Fundacja działa na rzecz profesjonalistów zajmujących się wycenami aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, doradztwem gospodarczym oraz mediacjami gospodarczym i cywilnymi. Więcej na www.fundacja.bomis.pl