DYKCJONARZ

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga, nie narzucając jednak żadnego rozwiązania, w wypracowaniu kompromisu.

Źródło: Ministerstwo  Sprawiedliwości, ww.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje