DYKCJONARZ

Mediatorzy BOMIS-u respektują Kodeks Etyczny Mediatorów PolskichiEuropejski Kodeks Postępowania dla Mediatorów

Jakub Michalskimediator, wpisany na listę mediatorów sądowych prowadzoną  przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, adwokat, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Mecenas Michalski jest absolwentem studiów w zakresie prawa oraz administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia w zakresie prawa i polityki europejskiej na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Podatki - Doradztwo Podatkowe" na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był słuchaczem University of Cambridge na kierunku "Introduction to English and European Union Law", oraz Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”. Doświadczenie zawodowe nbywał,  m.in.  pracując w kancelariach adwokackich, radcowskich, doradców podatkowych oraz w sądach. Ukończył Szkołę Mediacji Akademii ADR wg standardów kształcenia mediatorów określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mediator stały Ośrodka Mediacji przy Porozumieniu Rzeczoznawców BOMIS®-u.

e-mail: jakub.michalski@bomis.pl 


 

Dagmara Pac-Pomarnacka-Katri – mediator i adwokat wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Nafplio w Grecji. Jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwesytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Prawa w Bari we Włoszech (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro) w ramach programu Sokrates Erasmus. Nostrifikowała dyplom na  Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu Ateńskiego (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Po odbyciu  aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu przed Okręgową Radą Adwokacką rozpoczęła praktykę adwokacką. Doświadczenie  zawodowe nabywała w kancelariach adwokackich, sądach i doradców podatkowych. Była uczestnikiem licznych sympozjów  o tematyce mediacji gospodarczych  w Grecji. Ukończyła Szkołę Mediacji Akademii ADR wg standardów kształcenia mediatorów określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

e-mail: mediacje@bomis.pl 


 

Marzena Raźniewska-Półkoszek – mediator, wpisany na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Koninie, dyrektor zarządzający BOMIS-u oraz zrzeszenia ekspertów BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców. Posiada blisko 20 letnie  doświadczenie biznesowe na stanowiskach kierowniczych. Ukończyła Szkołę Mediacji Akademii ADR wg standardów kształcenia mediatorów określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, studia menedżerskie MBA Nottingham Trend University i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu, studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mediator stały Ośrodka Mediacji przy Porozumieniu Rzeczoznawców BOMIS®-u.

e-mail: marzena.razniewska@bomis.pl