DYKCJONARZ

 

Wyceny wartości aktywów materialnych i niematerialnych firm i instytucji publicznych, ustalanie stawek licencyjnych na potrzeby komercjalizacji wiedzy, wyceny całych przedsiębiorstw z parkiem maszynowym, oprogramowaniem, znakami towarowymi [markami], patentami i know-how, to codzienna praktyka rzeczoznawców i konsultantów BOMIS®-u.  Interdyscyplinarny charakter spraw poddawanych ustaleniu wartości, wymaga biegłości w poszczególnych dziedzinach wycen oraz  otwartości na współpracę w zespole ekspertów.    

Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do współpracy ze specjalistami z BOMIS-u, przybliżamy specyfikę wyceny poszczególnych wartości.