DYKCJONARZ

W biurze BOMIS-u mogą Państwo zgłaszać zapotrzebowanie na wykonanie wycen, wydanie opinii, doradztwo w zakresie ustalania wartości środków i megaukładów technicznych. Aby mogli Państwo uzyskać miarodajną ofertę usługi, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres wyceny@bomis.pl.

Formularz wyceny środka technicznego

Formularz wyceny megaukładu technicznego

Więcej informacji o wycenach maszyn - www.rzeczoznawcy.bomis.pl/pl/wyceny/