Prosimy o wybór tematu:

23.09.2021 - 24.02.2022porozumienie rzeczoznawców
Wycena Wartości Środków i Megaukładów Technicznych - KURS
Nowa formuła Kursu realizowanego od 20 lat.
styczeń - luty 2022Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS.
25 stycznia 2022 r.trudni.eu
Mediacja pracownicza - jak się porozumieć w konflikcie - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty kształcące umiejętność zarządzania konfliktami w miejscu pracy poprzez mediację wewnętrzną.
26 stycznia 2022 r.
Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty realizujemy w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Usprawniają one pracę analityczną zarówno podczas szkolenia, jaki i w pracy zawodowej uczestników. Merytoryczne zagadnienia omawiane są przez pryzmat przygotowanych wcześniej przykładów i ćwiczeń. System podpowiada uczestnikom określoną procedurę, co pozwala przeanalizować więcej przypadków nawet przez osoby o słabszej biegłości tematycznej.
15 lutego 2022 r. trudni.eu
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty rozwijające umiejętność motywowania podwładnych, udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej jak i negatywnej, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów.
16 lutego 2022 r.
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie odpowiada na kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
22 lutego 2022trudni.eu
Trudny rozmówca - jak się porozumieć? - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pozwala nabyć lub rozwinąć umiejętność prowadzenia rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych, mediacyjnych w okolicznościach złożonych.
8 marca 2022 r.porozumienie rzeczoznawców
Wytyczne UE – EBA dla banków kredytujących inwestycje zabezpieczone środkami i megaukładami technicznymi
Rekomendacje minimalizujące ryzyko kredytowe dla instytucji finansujących.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia