DYKCJONARZ

Nic, co trudne, nie jest nam obce.

 Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję on line pomagamy Państwu rozwiązać sprawy złożone, wymagające rozważnych decyzji i odpowiedzialnych deklaracji. 

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

 

Odbiorcy szkolenia 

Osoby pragnące wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność osiągania porozumienia w złożonych sytuacjach zawodowych.

 

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w:

- prowadzeniu rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych, mediacyjnych w okolicznościach złożonych; 

- przyjmowaniu asertywnej i budującej porozumienie postawy w relacjach interpersonalnych, a także podczas kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu;                  

- świadomym dążeniu do porozumienia w sprawach ważnych w trudnych okolicznościach biznesowych i życiowych;

- zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność i satysfakcję w łączeniu z pozoru przeciwstawnych interesów stron. 

 

Zakres tematyczny wyznaczają odpowiedzi na kluczowe kwestie

  1. Jak unikać „zgniłych kompromisów” na rzecz „innowacyjnych rozwiązań”?  
  2. Jak komunikować przed rozmówcą swoje osobiste [lub całej organizacji] potrzeby, interesy, wartości?
  3. Jak słuchać rozmówcy, by usłyszeć nie to, co nam się wydaje, że słyszymy, lecz to, co w istocie jest intencją nadawcy komunikatu?
  4. Jak wyznaczać granice rozmówcy, gdy jego sposób prowadzenia rozmowy narusza nasze poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości?   
  5. Jak formułować pytania, by rozwijały rozmowę, porządkowały jej przebieg i przybliżały nas do porozumienia z interlokutorem?
  6. Jak pomóc rozmówcy w zrozumieniu, że wypracowane rozwiązania są korzystne dla niego i dla nas? 
  7. Jak przeciwstawiać się manipulacji, groźbom lub innym formom wywierania presji na nas przez rozmówcę? 
  8. Jak nie wpaść w pułapkę amatorskiego czytania komunikatów niewerbalnych?
  9. Jak zarządzać rozmową, by emocje nasze i rozmówcy nie oddalały nas od porozumienia?
  10. Jak zagwarantować sobie i rozmówcy trwałość wypracowanego porozumienia? 

 

Sposób prowadzenia zajęć 

Szkolenie online składa się

- z 3 sesji godzinnych video, podczas których prezentowane są treści w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami; 

- z 3 sesji godzinnych pracy samodzielnej uczestników w formie ćwiczeń, testów i opisanych przypadków do analizy; 

- z 1 godziny fakultatywnych konsultacji po szkoleniu poprzez e-maila lub kontakt spotkanie video online wg potrzeb uczestników w indywidualnie ustalonym terminie. 

Dyscyplinę intelektualną podczas zajęć wprowadza Standard komunikacji ASPES, pozwalający systematyzować treści wykładu oraz ćwiczeń indywidualnych, a także utrwalić zasady prowadzenia rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych i mediacyjnych. 

 

Osoba prowadząca szkolenie

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest stałym mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

 

Polecamy także pomoc MEDIATORA podczas rozmów, których celem jest znalezienie porozumienia w sprawach dla Państwa ważnych.

UWAGA: w relacji z każdą stroną sporu - prywatną lub publiczną: MASZ PRAWO DO MEDIACJI https://www.mediacja.gov.pl. Zyskujesz szansę na rozwiązanie konfliktu poufne, szybkie i najkorzystniejsze finansowo oraz w przypadku mediacji sądowych ugodę, której sąd nada klauzulę wykonalności. 

trudni.eu


To szkolenie realizujemy zdalnie także:

18 czerwca 2020 r. 

24 czerwca 2020 r.

 

Cena

390 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym realizowanym online, w tym:

- 3 sesje godzinne video, podczas których prezentowane są treści w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami; 

- 3 sesje godzinne pracy samodzielnej uczestników w formie ćwiczeń, testów i opisanych przypadków do analizy; 

- 1 godzina fakultatywnych konsultacji po szkoleniu poprzez e-maila lub kontakt spotkanie video online wg potrzeb uczestników w indywidualnie ustalonym terminie;

- materiały szkoleniowe dostarczone na wskazany adres e-mail; 

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo wysyłany wg indywidualnych preferencji. 


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I sesja, godziny: 10.00 - 11.00: połączenie video: wprowadzenie merytoryczne, prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem; 

II sesja, godziny:11.00 - 12.00: praca indywidualna uczestników;  

III sesja, godziny: 12.00 - 13.00: połączenie video: prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem;

IV sesja, godziny 13.00 - 14.00: praca indywidualna uczestników;

V sesja, godziny 14.00 - 15.00: połączenie video: prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem;

VI sesja, godziny 15.00 - 16.00: praca indywidualna uczestników;

Godzinna sesja fakultatywna - wg indywidualnych ustaleń.

Uwarunkowania organizacyjne: dostęp każdego z uczestników do łącza internetowego i urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerą i głośnikami. 


Kontakt

Tel. + 48 601 629 929; + 48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 

 

udostępnij!
Jak się porozumieć w ważnych sprawach w trudnym czasie - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...