DYKCJONARZ

DORADZTWO BIZNESOWE 

Konsultacje indywidualne

Osoby, dla których znaczenie ma poufność korzystania z usług edukacyjnych lub ich szczególny tryb organizacyjny, mogą zdecydować się na indywidualne spotkania szkoleniowo – konsultacyjne. Odbywają się one w dogodnym dla obu stron terminie i miejscu, np. w biurze BOMIS® –u lub w biurze klienta.

Zakres tematyczny i organizacyjny ustalany jest wspólnie. BOMIS® gwarantuje dyskrecję swoim klientom, zarówno na kanwie podpisywanych klauzul o dochowaniu poufności, jak i poprzez właściwe przygotowanie personelu oraz okoliczności spotkania.     

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...