DYKCJONARZ

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCZE

BOMIS® jako jedyna firma doradcza w Polsce prowadzi szkolenia i kurs dla osób zainteresowanych wyceną maszyn i urządzeń. Po ukończonym kursie osoby chętne mogą podejść do egzaminu, a po jego zdaniu uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartość środków i megaukładów technicznych. Egzamin przeprowadza i nadaje uprawnienia Fundacja BOMIS. Pełen program kursu i zasady egzaminacyjne prezentujemy na www.rzeczoznawcy.bomis.pl.

BOMIS® reprezentuje także interesy zawodowe osób posiadających uprawnienia poprzez działalność Fundacji BOMIS®.

Rzeczoznawcy uzyskujący uprawnienia, a w szczególności licencjonowani rzeczoznawcy BOMIS®-u prowadzą swoją działalność rzeczoznawczą w oparciu o:

Standard wyceny maszyn

Komentarz do Standardu

Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego

Uprawnienia do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych uzyskiwane w BOMIS®-ie, a następnie w Fundacji BOMIS  są najczęściej wymaganym formalnym potwierdzeniem kompetencji przez sądy [kandydaci na biegłych sądowych], izby skarbowe [kandydaci na biegłych skarbowych], firmy leasingowe i banki oraz przedsiębiorców i korporacje z sektora przemysłowego.

Najbliższy termin egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy ds. szacowania środków i megaukładów technicznych nadawane przez Fundację BOMIS® to 25 września 2020 r., miejce: Poznań, biuro Fundacji BOMIS ul. Wojskowa 6/E5 

 

Regulamin postępowania egzaminacyjnego 2020 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...