DYKCJONARZ

Dofinansowanie ze środków krajowych 


Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.Otrzymują Państwo wsparcie BOMIS®-u na każdym etapie starań o dofinansowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

KROK 1 
Definiują Państwo swoje potrzeby szkoleniowe i wybierają interesujące Państwa szkolenia BOMIS®-u.

KROK 2 
Wybierają Państwo właściwy sobie Powiatowy Urząd Pracy i pobierają ze strony internetowej Urzędu formularz wniosku o dofinansowanie.

Wybór Urzędu

KROK 3 
Z pomocą BOMIS®-u wypełniają Państwo wniosek i składają go w Powiatowym Urzędzie Pracy.

KROK 4 
Urząd analizuje wniosek, akceptuje i podpisuje umowę z Wnioskodawcą. 

KROK 5
Ralizacja szkolenia przez BOMIS®.

KROK 6
Rozliczenie szkolenia przez Wnioskodawcę.

Opracowanie BOMIS® na podstawie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 


 

 

Kontakt w sprawie dofinansowań krajowych i europejskich

 

tel. 61/ 671 02 64, kom. 665 484 888
e-mail:szkolenia@bomis.pl

 

Dofinansowanie ze środków europejskich

Dofinansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) może stanowić od 50% do 80% wartości usługi.

Jak uzyskać dofinansowanie?

KROK 1
Definiują Państwo swoje potrzeby szkoleniowe i wybierają interesujące Państwa szkolenia BOMIS-u.

KROK 2
Kontaktują się Państwo z Operatorem PARP w swoim województwie, który pomoże Państwu wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak i określi poziom przysługującego Państwu dofinansowania.

            Kim jest Operator?
Jest to firma zewnętrzna wyłoniona przez PARP do obsługi wniosków. Dysponuje ona
i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób
i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają.
Informacje o właściwym dla Państwa województwa Operatorze wraz z danymi kontaktowymi znajdą Państwo pod adresem
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie po rozwinięciu zakładki „Dofinansowania” w menu po lewej stronie.

KROK 3
Złożenie wniosku o dofinansowanie szkolenia do Operatora PARP, oczekiwanie na akceptację wniosku oraz podpisanie umowy z Operatorem PARP.

KROK 4
Zapisują się Państwo na szkolenie BOMIS-u za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

KROK 5
Realizacja szkolenia, jego ocena oraz opłacenie faktury.

KROK 6
Kontaktują się Państwo z Operatorem PARP w celu uzyskania ustalonej wcześniej refundacji.

 

Opracownie BOMIS® na podstawie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...