DYKCJONARZ

Fundacja BOMIS Porozumienie Profesjonalistów ds. Wycen Doradztwa i Mediacji w Biznesie jest organizacją typu non profit. Wszystkie pozyskane i wypracowane środki finansowe i materialne są przeznaczane na osiąganie celów statutowych. 

Fundacja działa na rzecz profesjonalistów zajmujących się wycenami aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, doradztwem gospodarczym oraz mediacjami gospodarczym i cywilnymi. Szczególnie jej działania ukierunkowane są na budowanie tożsamości zawodowej rzeczoznawcy ds. szacowania wartości środków i megaukładów technicznych.  Więcej na www.fundacja.bomis.pl 


DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...