DYKCJONARZ

RZECZOZNAWCY BOMIS - WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

W biurze BOMIS-u mogą Państwo zgłaszać zapotrzebowanie na wykonanie wycen, wydanie opinii, doradztwo w zakresie ustalania wartości środków i megaukładów technicznych. Aby mogli Państwo uzyskać miarodajną ofertę usługi, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres wyceny@bomis.pl.

Formularz wyceny środka technicznego

Formularz wyceny megaukładu technicznego

 

Banki i firmy leasingowe mogą korzystać z aplikacji CRM.BOMIS do składania zleceń.

 

Sądy, prokuratury, kancelarie komornicze mogą do sporządzenia opinii o wartości środków technicznych powołać  Fundację BOMIS jako biegłego instytucjonalnego lub poprzez Fundację BOMIS wybrać do współpracy rzeczoznawcę jako biegłego ad hoc. 

 

Do realizacji Państwa zleceń wyznaczamy wyłącznie licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS-u. Osoby te ukończyły wcześniej specjalistyczny kurs, zdały egzamin na uprawnienia do wyceny środków i megaukładów technicznych, pracują w oparciu o Standard Fundacji BOMIS oraz wyrażają zgodę na weryfikację jakości swej pracy. Korzyścią dla Państwa jest otrzymywanie wycen trudnych do zakwestionowania przez jednostki lub instytucje kontrolujące. 

Więcej informacji o działalności rzeczoznawczej BOMIS-u znajduje się na www.rzeczoznawcy.bomis.pl.

 

 

 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...