Doradzamy – Pomagamy 

 

SFINANSUJMY WSPÓLNIE ROBOTA DO DEKONTAMINACJI SZPITALI

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,

W KTÓRYCH LEŻĄ CHORZY NA COVID - 19

 

Dzień Otwarty Rzeczoznawstwa BOMIS to

  • Bezpłatne porady rzeczoznawców na temat wyceny majątku, mienia, aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, w tym maszyn i urządzeń, patentów, znaków towarowych, aparatury i wyrobów medycznych, nieruchomości i innowacji.  
  • Pomoc w zdefiniowaniu zakresu wyceny lub opinii oraz doborze właściwego rzeczoznawcy do zagadnienia. 
  • Szansa na poznanie wiodących rzeczoznawców w poszczególnych dziedzinach wycen. 

 

W programie

od 12.00 do 13.00 dla każdej grupy tematycznej:

WPROWADZENIE

Prezentacja sposobu przeprowadzania wycen przez rzeczoznawców BOMIS 

-      Co można, co trzeba, a co warto wyceniać?

-      Jak okoliczności wyceny determinują metody i podejście do wyceny rzeczoznawcy?

-      Jakie kryteria stosować przy doborze właściwego rzeczoznawcy do przedmiotu wyceny [uprawnienia, certyfikaty, przynależność, standardy, inne]?  

-      Czego należy oczekiwać po zawartości raportu z wyceny rzeczoznawcy?

-      Do czego jeszcze użyteczne są kompetencje rzeczoznawcy [analiza rynku, analiza poprawności formalno- prawnej przedmiotu wyceny, doradztwo inwestycyjne, doradztwo dezinwestycyjne]?

PREZENTACJE TEMATYCZNE W POSZCZEGÓLNYCH SALACH SPOTKAŃ 

☐ SALA BOTANICZNA: Doradztwo dotyczące oceny stanu technicznego i przyczyn uszkodzenia maszyn  oraz szacowanie wartości i pomoc na potrzeby kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi- prowadzący: dr inż. Tadeusz Klimek, autor Standardu BOMIS wyceny środków technicznych

☐ SALA TULIPANOWA: Doradztwo przy wycenie przedsiębiorstwa i jego wartości niematerialnych i prawnych (np. patentów, znaków towarowych, programów komputerowych, know-how i innych), analizie projektów inwestycyjnych, analizie przedsiębiorstw do celów zarządczych i innych, opracowywaniu biznesplanów, działaniach restrukturyzacyjnych - prowadzący: lic. rzeczoznawca BOMIS Andrzej Półkoszek, autor Standardu BOMIS wyceny wnip na potrzeby komercjalizacji wiedzy 

☐ SALA OTWOCKA: Doradztwo przy inwestycji oraz zbyciu zbędnych składników majątku ruchomego wraz z oszacowaniem wartści rynkowej aparatury medycznej i laboratoryjnej oraz urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności - prowadzący: lic. rzeczoznawca BOMIS Wojciech Gruchoła - specjalizacja inżynieria biomedyczna, inwestycje w sprzęt medyczny

☐ SALA GODEBSKIEGO: Doradztwo przy oszacowaniu wartości  środków technicznych na potrzeby powindykacyjne i w trybie likwidacji - prowadzący: lic. rzeczoznawca BOMIS Mateusz Andrzejak

☐ SALA LEOPOLDINA: Doradztwo w zakresie spełnienia wymagań obowiązujących regulacji prawnych przed wprowadzeniem do obrotu i przekazaniem do eksploatacji środków/megaukładów technicznych - prowadzący: lic. rzeczoznawca BOMIS Rafał Jabłoński

☐ SALA DĘBICKA: Doradztwo przy zakupie i sprzedaży ciężkiego sprzętu budowlanego, drogowego i maszyn do robót ziemnych - prowadzący: lic. rzeczoznawca BOMIS Zbigniew Hajdas

☐ SALA UŁAŃSKA: Doradztwo przy wycenie nieruchomości [grunty, budowle] oraz środki techniczne trwale związane z nieruchomością - prowadzący: lic. rzeczoznawcy BOMIS - Iwona Harbuz i Piotr Jasnowski

☐ BOMISalka: Doradztwo inne. Proszę opisać – jakie?........................................................................................................

 

Warunki uczestnictwa

 - przesłane kompletnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ze wskazaną salą temtyczną; 

 - dostęp do urządzenia z kamerą i/lub głośnikami oraz przeglądarką internetową.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

Materiały konferencyjne

Uczestnicy otrzymują na wskazany adres e-mail treść wykładu w formacie pdf. - wg zadeklarowanej tematyki;

 

UWAGA

1. Jeśli uczestnik będzie usatysfakcjonowany uzyskaną wiedzą, może wpłacić 50 zł lub więcej, wg swoich możliwości, na konto organizatora Drzwi Otwartych Rzeczoznawstwa BOMIS -  Fundacji BOMIS, nr rachunku bankowego w Credit Agricole: 20194010763183488300000000. Wpłata przeznaczona zostanie w całości na zakup dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjalistycznego robota UVD do dekontaminacji pomieszczeń, w których leżą pacjenci chorzy na COVID-19.

2. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób w każdej z proponowanych 8 sal tematycznych. W przypadku zgłoszenia uczestnika po przekroczeniu limitu osób w preferowanej przez niego sali, istnieje możliwość dołączenia go do grupy/sali, w której zostały jeszcze wolne miejsca. [Przypominamy: #zostanwdomu].

 

 

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Należy przesłać formularz zgłoszeniowy i wskazać jedną interesująca dla siebie grupę tematyczną.

UWAGA: Jeśli uczestnik będzie  usatysfakcjonowany uzyskaną wiedzą, może wpłacić 50 zł lub więcej, wg swoich możliwości, na konto organizatora Drzwi Otwartych Rzeczoznawstwa BOMIS - Fundacji BOMIS, nr rachunku bankowego w Credit Agricole: 20194010763183488300000000. Wpłata przeznaczona zostanie w całości na zakup dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjalistycznego robota UVD do dekontaminacji pomieszczeń, w których leżą pacjenci chorzy na COVID-19.

 

Kontakt z organizatorem
Tel. + 48 601 629 929; 

e-mail: bomis@bomis.pl

Fundacja BOMIS

www.fundacja.bomis.pl

 

 

 

 
udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu BOMIS®: Dzień Otwarty Rzeczoznawstwa BOMIS - Live Online w terminie 8 maja 2020

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Dzień Otwarty Rzeczoznawstwa BOMIS - Live Online

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia