Zamiast do sądu, zapraszamy do BOMIS-u

W cywilizowany sposób, konstruktywnie, z poszanowaniem wartości i godności każdej ze stron eliminujemy sprzeczności, nieporozumienia, konflikty pomiędzy przedsiębiorcami a ich otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy BOMIS-ie jest właściwym miejscem spotkania się skonfliktowanych stron i ich pełnomocników. Spory o znaki towarowe, prawa pracownicze, ubezpieczenia, zapłatę i inne biznesowe roszczenia lub nieporozumienia mogą być rozstrzygane szybko, poufnie, satysfakcjonująco dla adwersarzy.

Istotą mediacji w biznesie jest rozwiązanie sporu w sposób satysfakcjonujący obie strony, poufny, rzetelny, szybki, jeśli czas ma znaczenie dla stron.

Koszt mediacji
Koszt czasowy stron lub pełnomocników stron sprowadza się do ustalenia dogodnego dla wszystkich zainteresowanych terminu spotkania i miejsca, np. Ośrodek Mediacji Gospodarczych BOMIS przy ul. Wojskowej 6/E5 w Poznaniu oraz stawienia się na spotkanie mediacyjne.

Koszt emocjonalny sprowadza się do zaprezentowania stanowisk stron, poufnych rozmów indywidualnych, wspólnego z mediatorem wypracowania treści ugody.

Koszt finansowy dla każdej ze stron może stanowić 50% ceny usługi mediacyjnej lub może być określony indywidualnie. Mediacja jest usługą prawną i jej cena jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy. Mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych BOMIS zawsze wystawia dokument księgowy lub kasowy za zrealizowaną usługę, który dla stron może być kosztem uzyskania przychodu.

Kontakt
 e-mail: mediacje@bomis.pl, tel. + 48 601 629 929.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia