Mediacje gospodarcze i pracownicze 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga, nie narzucając jednak żadnego rozwiązania, w wypracowaniu kompromisu.

Źródło: Ministerstwo  Sprawiedliwości, ww.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

 • Roszczenia biznesowe
 • Konflikty pracownicze
 • Mediacje sądowe
 • Mediacje prywatne
 • DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

  zamknij
  Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

  Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

  Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
  dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
  aspiracją leksykonu nadęte
  z przymrużeniem oka wskazujące
  skąd w firmie biorą się pieniądze.

  Marzena i Andrzej Półkoszkowie

  Formularz zamówienia