MEDIACJE PRACOWNICZE

 

Animozje, pomówienia, oskarżenia…, by przerwać spiralę konfliktu wystarczy mediator z kompetencjami do przeprowadzenia trudnej rozmowy. Zapraszamy do miejsca neutralnego  Ośrodka Mediacji Gospodarczych BOMIS lub zachęcamy do spotkania się w miejscu pracy skonfliktowanych osób. Ważna jest wola porozumienia się. Wobec braku woli jednej ze stron, mediator podejmuje się „misji dobrej woli”. 

Polecamy Państwa uwadze Kurs Mediacji Pracowniczej: www.kursmediacjapracownicza.pl

Kontakt  

e-mail: mediacje@bomis.pl 

tel. + 48 601 629 929 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia