DYKCJONARZ

MEDIACJE PRACOWNICZE

Animozje, pomówienia, oskarżenia…, by przerwać spiralę konfliktu wystarczy mediator z kompetencjami do przeprowadzenia trudnej rozmowy. Zapraszamy do miejsca neutralnego  Ośrodka Mediacji Gospodarczych BOMIS lub zachęcamy do spotkania się w miejscu pracy skonfliktowanych osób. Ważna jest wola porozumienia się. Wobec braku woli jednej ze stron, mediator podejmuje się „misji dobrej woli”. 

Polecamy Państwa uwadze warsztaty Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji. Celem warsztatów jest propagowanie ugodowych metod rozwiązywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników jak i całej organizacji; promowanie koncyliacyjnego stylu zarządzania i komunikowania się w organizacji; wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji.

Kontakt  

e-mail: mediacje@bomis.pl 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...