SZKOLENIA BIZNESOWE

Szkolenia zamknięte

To forma organizacji zajęć edukacyjnych dla grupy pracowników lub członków jednej organizacji, w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Zakres tematyczny spotkania szkoleniowego jest dostosowywany ściśle do specyfiki działania i potrzeb rozwojowych firmy lub instytucji. Często szkolenie łączone bywa z usługą doradczą, a jego rezultatem może być zarówno zmiana postaw, wzrost kompetencji, jak i  wdrożenie systemu, standardu, raport z oceny lub wyceny.

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych


Umiejętności komunikacyjne

Mediator wewnętrzny, jak zarządzać konfliktami w organizacji

Mów do mnie jeszcze, czyli profesjonalna komunikacja służbowa

Przewodnik szefa, jak kierować ludźmi w organizacji

Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing

Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretnie

Efektywność osobista – zarzadzanie sobą w czasie i panowanie nad stresem

Asystent sprzedaży, czyli co w rozmowach się wydarzy

Argumentacja, perswazja, komunikacja, czyli przewodnik służbowy

Trudni rozmówcy – jak dążyć do porozumienia

- trudny student

- trudny pacjent

- trudny kuracjusz 


 

Wiedza i umiejętności ekonomiczno – finansowe

Projekt inwestycyjny - ocena opłacalności i wykonalności

Wycena własności intelektualnej na potrzeby komercjalizacji wiedzy

Spółka celowa – project finance jako sposób finansowania inwestycji

Kontrakt licencyjny – optymalizacja na potrzeby komercjalizacji wiedzy

Analiza ekonomiczno- finansowa w praktyce

Wycena wartości niematerialnych i prawnych – znaków towarowych, patentów, licencji

Wycena przedsiębiorstwa w praktyce

Wycena innowacji – metody, narzędzia, przykłady

Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego 

 

 

 

 

 

 Wiedza prawna i zgodna z obowiązującymi regulacjami formalnymi

Optymalizacja ryzyk na etapie zawierania umowy oraz realizacji kontraktu w inwestycji

Spory w kontraktach realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC

Sporządzanie pism procesowych (decyzji, postanowień, pism, skarg, skarg kasacyjnych) w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Prawo autorskie w inwestycjach budowlanych realizowanych w oparciu o zamówienia publiczne

Antykorupcyjna postawa wobec próby naruszenia prawa

Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, ocena zgodności WE i inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora i użytkownika maszyn

Wycena wartości środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń]


 

Wiedza i umiejętności interdyscyplinarne

Zarządzanie projektem

Abc… pisania tekstów służbowych

Doradca klienta zainteresowanego usługami finansowania maszyn w banku i firmie leasingowej

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia