Prosimy o wybór tematu:

21.09.2023 r. - 21.03.2024 r.Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Wycena Wartości Środków i Megaukładów Technicznych - KURS
Nowa formuła Kursu realizowanego od 22 lat.
21 listopada 2023 r.
Ochrona i strategia komercjalizacji innowacji powstałych w projektach badawczych
21 listopada - 19 grudnia 2023Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Kurs restrukturyzacji firmy - ZAJĘCIA ZDALNE
Celem kursu jest udostępnienie wiedzy i narzędzi służących trafnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa, zarówno z perspektywy wierzycieli finansowych jak i zarządu; wskazanie możliwych do zastosowania i uregulowanych prawnie form restrukturyzacji przedsiębiorstwa zagrożonego kryzysem, jak i w nim pogrążonego.
5 grudnia 2023 r.
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych i prawnych
Szkolenie podejmuje kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
6 grudnia 2023 r.
Umowy w transferze technologii - konstruowanie i weryfikacja
Warsztaty pisania umów i oceniania trafności zapisów zobowiązań stron uczestniczących w transakcjach własnością intelektualną.
8 grudnia 2023 r. Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Podwieczorek rzeczoznawczy - wycena maszyn
Dyskusja, analiza przypadków zgłaszanych przez uczestników, wymiana doświadczeń
12 grudnia 2023 r.trudni.eu
Trudny rozmówca - jak się porozumieć? - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pozwala nabyć lub rozwinąć umiejętność prowadzenia rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych, mediacyjnych w okolicznościach złożonych.
13 grudnia 2023 r.trudni.eu
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty rozwijające umiejętność motywowania podwładnych, udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej jak i negatywnej, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów.
10 - 31 stycznia 2024 r.trudni.eu
Kurs: Mediacja pracownicza - ZAJĘCIA ZDALNE
Potwierdzenie skuteczności mediacji pracowniczej jako instytucji regulującej relacje między pracownikami w organizacji.
9 maja - 13 czerwca 2024 r.Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Kurs dla biegłych sądowych - ZAJĘCIA ZDALNE
Posiadanie wiedzy specjalnej to sine qua non, pełnienia funkcji biegłego. Jednak sama wiedza nie wystarcza. Trzeba umieć ją stosować i prezentować na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia