Prosimy o wybór tematu:

styczeń 2021trudni.eu
Podwieczorki szkoleniowe
PRZEPIS NA PRACĘ Z LUDŹMI: Jeśli chcesz przygotwać wyśmienite danie główne swego życia zawodowego, najpierw...
styczeń - luty 2021Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS.
20 stycznia 2021 r.trudni.eu
Mediacja – etap I - Ramy pojęcia, podstawy prawne, praktyka rynkowa z perspektywy mediatora - ZAJĘCIA ZDALNE
Mediacja – etap I Ramy pojęcia, podstawy prawne, praktyka rynkowa z perspektywy mediatora
23 stycznia 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
27 stycznia 2021 r.
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie odpowiada na kluczowe kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
3 lutego 2021 r.trudni.eu
Trudny rozmówca - jak się porozumieć? - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pozwala nabyć lub rozwinąć umiejętność prowadzenia rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych, mediacyjnych w okolicznościach złożonych.
19 lutego 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego - ZAJĘCIA ZDALNE
Oględziny, inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, raport z inwentaryzacji środków i megaukładów technicznych
20 lutego 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera w rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy życia środków i megaukładów technicznych, okres życia fizycznego, okres życia ekonomicznego, przebieg zmian wartości w okresach życia.
12 marca 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - prezentacja i warsztaty - ZAJĘCIA ZDALNE
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
20 marca 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - ZAJĘCIA ZDALNE
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
16 kwietnia 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Warsztat praktyki rzeczoznawczej - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty dla osób ubiegających się o uzyskanie w BOMIS-ie uprawnień rzeczoznawcy ds. szacowania wartości środków i megaukładów technicznych.
22 kwietnia 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
21 maja 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją - ZAJĘCIA ZDALNE
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn.
22 maja 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
25 czerwca 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
27 sierpnia 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji - SZKOLENIE ZDALNE
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede wszystkim - zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
4 września 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji - ZAJĘCIA ZDALNE
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
7 listopada 2020 Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Spotkanie autorskie - Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych - dr inż Tadeusz Klimek
Zunifikowane procedury postępowania normujące proces wyceny środków i megaukładów technicznych

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia