DYKCJONARZ

Prosimy o wybór tematu:

2020, Poznań trudni.euFundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Przeżyj to sam - indywidualne konsultacje szkoleniowe - ZAJĘCIA ZDALNE
Wybierz temat, umów termin i przeżyj to sam - to, co dla Ciebie jest dziś ważne w pracy i w rozwoju zawodowym.
28 - 29 marca 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - ZAJĘCIA ZDALNE
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
31 marca 2020 r., Poznań porozumienie rzeczoznawców
Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty oparte na systemie analizy danych finansowych, podczas których uczestnicy samodzielnie przeprowadzają symulacje. Dostosowany arkusz MS Excel umożliwia analizę większej liczby przypadków i stanowi narzędzie do samodzielnej pracy uczestnika szkolenia również po jego zakończeniu.
2 kwietnia 2020 r., Poznań trudni.eu
Jak przekonać rozmówcę trudnego do rozwiązania dla niego słusznego - ZAJĘCIA ZDALNE
Komunikują się wszyscy, ale nieliczni potrafią się porozumieć. Uczymy porozumiewania się w trudnych sprawach i z trudnym rozmówcą.
7 - 8 kwietnia 2020 r., Poznań porozumienie rzeczoznawców
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie odpowiada na kluczowe kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
16 kwietnia 2020 r., Poznań trudni.eu
Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji
Warsztaty kształcące umiejętność zarządzania konfliktami w miejscu pracy poprzez mediację wewnętrzną.
21 kwietnia 2020 r., Poznań trudni.eu
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji
Warsztaty rozwijające umiejętność motywowania podwładnych, udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej jak i negatywnej, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów.
23 kwietnia 2020 r., Poznań trudni.eu
Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretnie
Wiadro napełnione morską wodą nie jest morzem, pisał Lampedusa. Człowiek uzbrojony w skuteczne gesty, triki słowne i zabójcze pytania nie jest negocjatorem. To aktor grający rolę, której nie rozumie. Atmosfera przebiegłości i manipulacji, która wciąż jeszcze towarzyszy wielu rozmowom służbowym, nie sprzyja budowaniu trwałych relacji między specjalistami i ich organizacjami. By negocjacje kończyły się porozumieniem satysfakcjonującym wszystkie strony, warto rozwijać w sobie umiejętności prezentowane na tym szkoleniu.
28 kwietnia 2020 r., Poznań trudni.eu
Mów do mnie jeszcze, czyli profesjonalna komunikacja służbowa
Warsztaty kształcące umiejętności komunikacyjne służące znalezieniu porozumienia.
5 maja 2020 r., Poznań trudni.eu
Mów do rzeczy i do ludzi, niech publiczność się nie nudzi
Jak przemawiać z klasą i poruszyć publiczność? Jak argumentować i zjednywać sobie sympatię adwersarzy? Jak mądrze odpowiadać na pytania i budować swój autorytet u odbiorców? Na warsztatach rozwijamy umiejętność mówienia „do rzeczy i do ludzi”, budowania własnej wiarygodności, zwiększania skuteczności perswazyjnej w sytuacjach publicznych prezentacji, przemówień, dyskusji. Każdy z uczestników ma szansę na znalezienie własnego stylu wystąpień oraz przygotowywania prezentacji wg zasady: docere, movere, delectare.
7 maja 2020 r., Poznań trudni.eu
Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing i inne formy dyskryminacji
Profilaktyka rozważnego kierownika – czyli jak unikać posądzenia o mobbing wsparcie osób na stanowiskach kierowniczych
12 maja 2020 r., Poznań trudni.eu
Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji
Warsztaty kształcące umiejętność zarządzania konfliktami w miejscu pracy poprzez mediację wewnętrzną.
14 maja 2020 r., Poznań
Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale
Warsztaty realizujemy w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Usprawniają one pracę analityczną zarówno podczas szkolenia, jaki i w pracy zawodowej uczestników. Merytoryczne zagadnienia omawiane są przez pryzmat przygotowanych wcześniej przykładów i ćwiczeń. System podpowiada uczestnikom określoną procedurę, co pozwala przeanalizować więcej przypadków nawet przez osoby o słabszej biegłości tematycznej.
19 maja 2020 r., Poznań trudni.eu
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji
Warsztaty rozwijające umiejętność motywowania podwładnych, udzielania im informacji zwrotnej pozytywnej jak i negatywnej, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów.
21 maja 2020 r., Poznań trudni.eu
Mów do mnie jeszcze, czyli profesjonalna komunikacja służbowa
Warsztaty kształcące umiejętności komunikacyjne służące znalezieniu porozumienia.
22 maja 2020 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn.
23 maja 2020 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
27 maja 2020 r., Poznań trudni.eu
Jak przekonać rozmówcę trudnego do rozwiązania dla niego słusznego?
Komunikują się wszyscy, ale nieliczni potrafią się porozumieć. Uczymy porozumiewania się w trudnych sprawach i z trudnym rozmówcą.
28 maja 2020 r., Poznań
Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce
Warsztaty oparte na systemie analizy danych finansowych, podczas których uczestnicy samodzielnie przeprowadzają symulacje. Dostosowany arkusz MS Excel umożliwia analizę większej liczby przypadków i stanowi narzędzie do samodzielnej pracy uczestnika szkolenia również po jego zakończeniu.
2 czerwca 2020 r., Poznań
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych
Szkolenie odpowiada na kluczowe kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
4 czerwca 2020 r., Poznań trudni.eu
Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretnie
Wiadro napełnione morską wodą nie jest morzem, pisał Lampedusa. Człowiek uzbrojony w skuteczne gesty, triki słowne i zabójcze pytania nie jest negocjatorem. To aktor grający rolę, której nie rozumie. Atmosfera przebiegłości i manipulacji, która wciąż jeszcze towarzyszy wielu rozmowom służbowym, nie sprzyja budowaniu trwałych relacji między specjalistami i ich organizacjami. By negocjacje kończyły się porozumieniem satysfakcjonującym wszystkie strony, warto rozwijać w sobie umiejętności prezentowane na tym szkoleniu.
16 czerwca 2020 r., Poznań trudni.eu
Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji
Warsztaty kształcące umiejętność zarządzania konfliktami w miejscu pracy poprzez mediację wewnętrzną.
18 czerwca 2020 r., Poznań trudni.eu
Mów do rzeczy i do ludzi, niech publiczność się nie nudzi
Jak przemawiać z klasą i poruszyć publiczność? Jak argumentować i zjednywać sobie sympatię adwersarzy? Jak mądrze odpowiadać na pytania i budować swój autorytet u odbiorców? Na warsztatach rozwijamy umiejętność mówienia „do rzeczy i do ludzi”, budowania własnej wiarygodności, zwiększania skuteczności perswazyjnej w sytuacjach publicznych prezentacji, przemówień, dyskusji. Każdy z uczestników ma szansę na znalezienie własnego stylu wystąpień oraz przygotowywania prezentacji wg zasady: docere, movere, delectare.
25 czerwca 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego
Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
26 czerwca 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
30 czerwca 2020 r., Poznań
Projekt inwestycyjny - analiza opłacalności
Uczestnicy krok po kroku analizują projekty inwestycyjne modernizacyjne, odtworzeniowe, rozwojowe w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Analiza wskaźników, znaczenie wartości rezydualnej, schemat sprawozdań, wartości pieniądza w czasie również ilustrowane są ćwiczeniami w arkuszu MS Excel.
25 lipca 2020 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Warsztat praktyki rzeczoznawczej
Warsztaty dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień BOMIS-u rzeczoznawcy ds. szacowania środków i megaukładów technicznych.
26 sierpnia 2020 r., Poznań porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz stosowanej w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności (beauty-equipment)
Wycena wartości aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz stosowanej w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności (beauty-equipment)
27 sierpnia 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Jak wyceniać wartość innowacyjnych środków i megaukładów technicznych?
Jak wyceniać wartość innowacyjnych środków i megaukładów technicznych?
28 sierpnia 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
5 września 2020 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
24 września 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.
25 września 2020 r., Poznań Fundacja Bomis
Egzamin 2020 na uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny środków i megaukładów technicznych
15 października 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego
Oględziny, inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, raport z inwentaryzacji środków i megaukładów technicznych
16 października 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
19 listopada 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn.
20 listopada 2020 r. , Poznań porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń używanych. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera z rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia” środków i megaukładów technicznych, okres „życia” fizycznego, okres „życia” ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach „życia”. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przykładami wycen.
12 grudnia 2020 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.
23 stycznia 2021 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
19 lutego 2021 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego
Oględziny, inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, raport z inwentaryzacji środków i megaukładów technicznych
20 lutego 2021 r. , Katowice porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń używanych. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera w rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia” środków i megaukładów technicznych, okres „życia” fizycznego, okres „życia” ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach „życia”. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z aktualnymi przykładami wycen.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...