Prosimy o wybór tematu:

marzec - grudzień 2024Fundacja Bomis
Spory sądowe o naruszenie praw własności intelektualnej i dowód z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości utraconych korzyści majątkowych.
Inicjatywa Fundacji BOMIS w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 adresowana do adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych.
9 - 30 lipca 2024
Kurs wyceny przedsiębiorstwa - edycja lipiec 2024
Kompleksowy kurs wyceny przedsiębiorstwa z licencją na system analizy i wyceny
17 lipca 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
24 lipca 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
31 lipca 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
7 sierpnia 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
14 sierpnia 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
21 sierpnia 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
28 sierpnia 2024
Jak zwiększyć wartość biznesu - prawnikpodpowiada.pl w wakacje
Doradztwo prawne na temat zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa ukierunkowanego na zwiększanie ich wartości rynkowej.
6 - 24 sierpnia 2024
Kurs wyceny przedsiębiorstwa - edycja sierpień 2024
Kompleksowy kurs wyceny przedsiębiorstwa z licencją na system analizy i wyceny
wrzesień - październik 2024 r.
Pets & Boys for V.i.P. Education
Cykl 3 szkoleń wskazujących sposoby patrzenia i widzenia artefaktów, np. środków i megaukładów technicznych oraz czytania ze zrozumieniem prawnie usankcjonowanych dokumentów, np. deklaracji zgodności WE lub paszportów maszyn, prowadzony przez braci mniejszych i władających nimi rzeczoznawców, o niemniejszych zasługach dla rezultatu pracy.
wrzesień - grudzień 2024trudni.eu
POWIEM RZECZ PRAWDZIWĄ DOBRĄ POŻYTECZNĄ
Wystąpienia edukacyjno - motywacyjne dla kadry zarządzającej na temat przeciwdziałania mobbingowi i stosowania mediacji w zakładzie pracy
wrzesień 2024 r. - maj 2025 r.Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Wycena Wartości Środków i Megaukładów Technicznych - KURS
Jedyny w Polsce Kurs organizowany od ponad 20 lat oparty o Standard i doświadczenie aktywnych na rynku rzeczoznawców.
5 września 2024 r.trudni.eu
Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak uniknąć posądzenia o mobbing i inne formy dyskryminacji - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie antymobbingowe - wsparcie osób na stanowiskach kierowniczych
12 września 2024 r. Fundacja Bomis
Warsztat rzeczoznawcy wyceniającego środki i megaukłady techniczne
Obligatoryjne zajęcia dla rzeczoznawców zainteresowanych przedłużeniem ważności uprawnień do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych nadanych przez Fundację BOMIS.
18 września 2024 r.trudni.eu
Trudny rozmówca - jak się porozumieć? - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pozwala nabyć lub rozwinąć umiejętność prowadzenia rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych, mediacyjnych w okolicznościach złożonych.
24 września 2024 r.porozumienie rzeczoznawców
Rzeczoznawca BOMIS-u i jego pies Leo na tropie fraudów
Szkolenie dla pracowników firm leasingowych, banków oraz rzeczoznawców na temat trafnej identyfikacji przedmiotów finansowania oraz stwierdzania legalności dokumentacji obligatoryjnej dla środków technicznych
25 września 2024 r.trudni.eu
Komisje, komisje... ds. konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zjawiskom niepożądanym w relacjach interpersonalnych vis mediacja
1 października 2024 r.porozumienie rzeczoznawców
Wycena aparatury medycznej wg Standardu lub na oko z rzeczoznawcą BOMIS-u i jego papugą Roko
Szkolenie wskazujące sposób właściwej identyfikacji aparatury medycznej w zestawieniu z okazaną dokumentacją oraz metody jej wyceny.
2 do 23 października 2024 r. trudni.eu
Kurs: Mediacja pracownicza - ZAJĘCIA ZDALNE
Potwierdzenie skuteczności mediacji pracowniczej jako instytucji regulującej relacje między pracownikami w organizacji.
8 października 2024 r.porozumienie rzeczoznawców
Prowadź swą maszynę we mgle przepisów z Carismą i rzeczoznawcą BOMIS-u
Szkolenie porządkujące wiedzę uczestników na temat regulacji prawnych w odniesieniu do maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych nowych i używanych na terenie UE oraz nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn
15 października 2024 r.
Ochrona i strategia komercjalizacji innowacji powstałych w projektach badawczych
22 października 2024 r.
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych i prawnych
Szkolenie podejmuje kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
29 października 2024 r.
Umowy w transferze technologii - konstruowanie i weryfikacja
Warsztaty pisania umów i oceniania trafności zapisów zobowiązań stron uczestniczących w transakcjach własnością intelektualną.
15 maja - 12 czerwca 2025 r.Fundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Kurs dla biegłych sądowych - ZAJĘCIA ZDALNE
Posiadanie wiedzy specjalnej to sine qua non, pełnienia funkcji biegłego. Jednak sama wiedza nie wystarcza. Trzeba umieć ją stosować i prezentować na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
5 listopada 2024 r.
Nauka i biznes. Kluczowe aspekty licencjonowania praw własności intelektualnej

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia