DYKCJONARZ

Prosimy o wybór tematu:

2020trudni.euFundacja Bomisporozumienie rzeczoznawców
Przeżyj to sam - indywidualne konsultacje szkoleniowe - ZAJĘCIA ZDALNE
Wybierz temat, umów termin i przeżyj to sam - to, co dla Ciebie jest dziś ważne w pracy i w rozwoju zawodowym.
20 sierpnia 2020 r.Fundacja Bomis
Trudny klient w pracy rzeczoznawcy – jak się porozumieć?
Prezentacja na temat znaczenia umiejętności skutecznej komunikacji między profesjonalistą zajmującym się wycenami a jego zleceniodawcą.
26 sierpnia 2020 r.
Wycena wartości aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz stosowanej w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności (beauty-equipment) - ZAJĘCIA ZDALNE
Wycena wartości aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz stosowanej w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności (beauty-equipment)
28 sierpnia 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji - SZKOLENIE ZDALNE
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede wszystkim - zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
4 września 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Jak wyceniać wartość innowacyjnych środków i megaukładów technicznych - ZAJĘCIA ZDALNE
Jak wyceniać wartość innowacyjnych środków i megaukładów technicznych?
5 września 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji - ZAJĘCIA ZDALNE
Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede zasady postępowania rzetelnego wobec braków bazowych informacji, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości.
23 września 2020 r.
Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty oparte na systemie analizy danych finansowych, podczas których uczestnicy samodzielnie przeprowadzają symulacje. Dostosowany arkusz MS Excel umożliwia analizę większej liczby przypadków i stanowi narzędzie do samodzielnej pracy uczestnika szkolenia również po jego zakończeniu.
24 września 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia Rzeczoznawcę BOMIS®-u.
25 września 2020 r.Fundacja Bomis
Egzamin 2020 na uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny środków i megaukładów technicznych
30 września 2020 r.
Projekt inwestycyjny - analiza opłacalności - ZAJĘCIA ZDALNE
Uczestnicy krok po kroku analizują projekty inwestycyjne modernizacyjne, odtworzeniowe, rozwojowe w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Analiza wskaźników, znaczenie wartości rezydualnej, schemat sprawozdań, wartości pieniądza w czasie również ilustrowane są ćwiczeniami w arkuszu MS Excel.
7 - 8 października 2020 r.
Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie odpowiada na kluczowe kwestie: różnice w ocenie wartości z punktu widzenia założycieli start – up’ów i inwestorów; kluczowe czynnik tworzenia wartości przedsięwzięć innowacyjnych; podejście dochodowe w wycenie nowatorskich rozwiązań czy wyłącznie odtworzeniowe; licencjonowanie jako podstawowa metoda rozliczania transferu wiedzy do biznesu. Uczestnicy otrzymują arkusz kalkulacyjny z gotową procedurą do samodzielnych zastosowań przez uczestników po szkoleniu.
15 października 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego - ZAJĘCIA ZDALNE
Oględziny, inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, raport z inwentaryzacji środków i megaukładów technicznych
16 października 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
22 października 2020 r.
Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale - ZAJĘCIA ZDALNE
Warsztaty realizujemy w oparciu o gotowe rozwiązania systemowe. Usprawniają one pracę analityczną zarówno podczas szkolenia, jaki i w pracy zawodowej uczestników. Merytoryczne zagadnienia omawiane są przez pryzmat przygotowanych wcześniej przykładów i ćwiczeń. System podpowiada uczestnikom określoną procedurę, co pozwala przeanalizować więcej przypadków nawet przez osoby o słabszej biegłości tematycznej.
19 listopada 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją - ZAJĘCIA ZDALNE
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn.
20 listopada 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera z rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy „życia środków i megaukładów technicznych, okres życia fizycznego, okres życia ekonomicznego, przebiegi zmian wartości w okresach życia.
12 grudnia 2020 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie przekazuje podstawową wiedzę w zakresie metod szacowania wartości w podejściu kosztowym, porównawczym, mieszanym oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tych metod na przykładach z rynku. Stanowi solidną podstawę do dalszej nauki wyceny w ramach całego kursu na uprawnienia rzeczoznawcze.
23 stycznia 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w szacowaniu wartości środków technicznych w podejściu kosztowym, porównawczym oraz mieszanym. Rozstrzyga wątpliwości, jakie pojawić się mogą wobec ubytku wartości maszyny z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Wskazuje na istotne różnice w sposobie wyceny nieruchomości i środków technicznych, a zwłaszcza tych, trwale związanych z nieruchomością.
19 lutego 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego - ZAJĘCIA ZDALNE
Oględziny, inwentaryzacja, ocena stanu technicznego, raport z inwentaryzacji środków i megaukładów technicznych
20 lutego 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap II
Szkolenie pomaga uczestnikom nabrać biegłości w wycenie maszyn i urządzeń. Zapoznaje tak z metodologią wyceny, jak i z uwarunkowaniami rynku. Wspiera w rozstrzyganiu dylematów: skąd czerpać wiedzę, gdy brakuje katalogu informacji bazowych. Porządkuje pojęcia: okresy życia środków i megaukładów technicznych, okres życia fizycznego, okres życia ekonomicznego, przebieg zmian wartości w okresach życia.
12 marca 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - prezentacja i warsztaty - ZAJĘCIA ZDALNE
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
20 marca 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń - ZAJĘCIA ZDALNE
Wsparcie dla czytających raporty z wycen, jak i je sporządzających. Zleceniodawcy rzeczoznawców dowiadują się, jakie standardowe elementy powinien zawierać raport z wyceny. Rzeczoznawcy uczą się, jak poprawnie metodycznie przygotować zestawienie kluczowych informacji z wyceny, by było ono wiarygodne i komunikatywne.
22 kwietnia 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS®-u rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.
21 maja 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne - wymogi formalne przed eksploatacją - ZAJĘCIA ZDALNE
Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn.
22 maja 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.
25 czerwca 2021 r. porozumienie rzeczoznawców
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych - ZAJĘCIA ZDALNE
Szkolenie pomaga pracownikom banku i firmy leasingowej w świadomej ocenie jakości pracy rzeczoznawcy wyceniającego. Rzeczoznawcy natomiast, pozwala przeprowadzić wycenę wg standardów oczekiwanych przez instytucje finansujące zakup maszyn.

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...