Nic, co trudne, nie jest nam obce. Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję online pomagamy Państwu rozwiązać sprawy zawodowe, wymagające rozważnych decyzji i odpowiedzialnych deklaracji.  

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się wobec codziennych zmagań i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach. 

 
Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.  
  

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Szkolenie rekomendowane jest wszystkim przełożonym, którzy

- szukają nowych sposobów motywowania zespołu,
- oczekują większej efektywności pracy swoich podwładnych,
- przywiązują dużą wagę do jakości relacji w grupie pracowniczej,
- przeprowadzają trudne dla siebie i zespołu zmiany,
- pragną zwiększyć swoją skuteczność menedżerską i własną motywację.

 

Zakres tematyczny

- Jak wpływać na postawy pracowników, którzy nie wykazują zaangażowania?
- Jak komunikować się z zespołem wielopokoleniowym, zróżnicowanym doświadczeniem i postawą życiową?
- Jak formułować polecenia służbowe, zadania, cele, istotę sprawy, aby zwiększyć szansę na uzyskanie oczekiwanego rezultatu?
- Jak wyrażać opinię o efektach lub sposobach wykonywania pracy, zarówno krytykę, jak i uznanie?
- Jak rozwiązywać w zespole konflikty: interesów, relacji, wartości, by nie stać się zakładnikiem własnych i cudzych uprzedzeń?
- Jak negocjować z grupami interesów, asertywnie odmawiać, chronić własną niezależność myślenia i decydowania?
- Jak rozmawiać o konieczności rozstania, zwolnienia, odejścia zarówno z pracownikiem, jak i z pozostającym zespołem?
- Jak i w jakim stopniu organizować, koordynować, delegować, kontrolować pracę w zespole i nadążać z własnymi zadaniami?
- Jak stawać się autorytetem dla innych i pozostać sobą?

 

Osoba prowadząca szkolenie

Zajęcia prowadzi Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Fundacji BOMIS – organizacji rzeczoznawczej oraz dyrektor zarządzający BOMIS          i mediator stały w sprawach gospodarczych i pracowniczych Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Koninie. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Więcej na www.trudni.eu.

  

Opinie uczestników jej szkoleń

Niezwykła komunikatywność i jasność przekazu, lekkość wypowiedzi, praktyczne uwagi dotyczące przekazywanych treści – ułatwiające wdrożenie treści szkolenia do praktyki zawodowej i osobistej […] Bardzo dobre aktywizowanie grupy, skuteczne dyscyplinowanie dobrze umotywowane. Wprowadzenie klimatu przyjaznej dyscypliny, która jest dobra dla słuchaczy. Wysoka efektywność, wartościowe szkolenie, zero nudy
Małgorzata Więcek, Urząd Miasta Opole

 

Od dawna nie uczestniczyłam w tak pozytywnym, kreatywnym szkoleniu. Pełen szacunek dla pani Marzeny za profesjonalizm. Pani ma w sobie wiele pozytywnych emocji, które przekazuje uczestnikom szkolenia. Bardzo inteligentny i świadomy kontakt z uczestnikami.
Edyta Wabiszczewicz, PGM Słupsk

 

Osoba prowadząca szkolenie posiada wielkie umiejętności zainspirowania i zaciekawienia uczestników tematem. Wynika to z wielkiego zasobu wiedzy – nie tylko książkowej.
Robert Pachoł, Orlen Oil sp. z o.o.

 

Polecamy także pomoc MEDIATORA podczas rozmów, których celem jest znalezienie porozumienia w sprawach dla Państwa ważnych.

UWAGA 

W relacji z każdą stroną sporu - prywatną lub publiczną, mają Państwo PRAWO DO MEDIACJI https://www.mediacja.gov.pl. Zyskują Państwo szansę na rozwiązanie konfliktu poufne, szybkie i najkorzystniejsze finansowo oraz, w przypadku mediacji sądowych - ugodę, której sąd nada klauzulę wykonalności. 

 

trudni.eu


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I sesja, godziny: 10.00 - 11.00: połączenie video: wprowadzenie merytoryczne, prezentacja, dyskusja  i zadanie przesłane e-mailem; 

II sesja, godziny: 11.00 - 12.00: praca indywidualna uczestników;  

III sesja, godziny: 12.00 - 13.00: połączenie video: prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem;

IV sesja, godziny: 13.00 - 14.00: praca indywidualna uczestników;

V sesja, godziny: 14.00 - 15.00: połączenie video: prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem;

VI sesja, godziny 15.00 - 16.00: praca indywidualna uczestników.

 

Uwarunkowania organizacyjne

Uczestnik powinien sprawdzić, czy ma dostęp do łącza internetowego oraz czy urządzenie, z którego zamierza korzystać podczas zajęć ma zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerę i głośnik. 

Cena szkolenia

 

490 [czterysta dziewięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 
6 godzinnym realizowanym online, w tym:

- 3 sesje godzinne video, podczas których prezentowane są treści w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami; 

- 3 sesje godzinne pracy samodzielnej uczestników 
w formie ćwiczeń, testów i opisanych przypadków do analizy; 

- materiały szkoleniowe dostarczone na wskazany adres  e-mail; 

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo wysyłany elektronicznie. 

 


Kontakt

Tel. + 48 601 629 929; + 48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

REGULAMIN SZKOLENIA - pobierz pdf 
 www.kursmediacjapracownicza.pl
udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu BOMIS®: Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE w terminie 14 marca 2024 r.

Akceptuję cenę szkolenia 490 netto + 23% VAT

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia