DYKCJONARZ
Obligatoryjność mediacji pracowniczej w sektorze publicznym
- szansa czy zagrożenie?
 
17 grudnia 2019 r. Poznań, BOMIS, ul. Wojskowa 6/E5
PATRONAT HONOROWY  I PARTNERZY MERYTORYCZNI 

                

 

CELE SPOTKANIA

  • propagowanie ugodowych metod rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych
    z perspektywy poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji;
  • wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego, funkcje kadrowe lub funkcję członków zespołów ds. zapobiegania nieprawidłowościom w zakładach pracy;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat podstaw formalnych instytucji mediacji, jej atutów w zestawieniu z innymi formami rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacji.

PROGRAM SPOTKANIA [godz. 10.00 –13.30]

9.45– 10.00

Recepcja uczestników, przekazanie materiałów konferencyjnych, rozmowy indywidualne

 

10.00 – 10.10

Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień.

Preleget

Marzena Raźniewska – Półkoszek, prezes Zarządu Fundacji BOMIS®

 

10.10 – 10.50

Instytucja mediacji – uregulowania prawne a świadomości społeczna i organizacyjna

Prelegent:

Agnieszka Lisek – prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

10.50 – 11. 30

Obligatoryjność mediacji pracowniczej – jaką ma wartość w porównaniu z innymi formami rozwiązywania sporów w miejscu pracy?

Prelegent

Marzena Raźniewska – Półkoszek, prezes Zarządu Fundacji BOMIS®

 

11.30 – 11.45

Przerwa, rozmowy kuluarowe

 

11.45 – 12.15

Dobre praktyki w stosowaniu mediacji pracowniczej w Urzędzie Miasta Poznania

Prelegent

Maria Kuśnierz – kierownik Oddziału Rozwoju Kadr Urzędu Miasta Poznania

 

12.15 – 12.45

Dobre praktyki w stosowaniu mediacji pracowniczej w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu  

Prelegent

Monika Budzińska - mediator Krajowej Izby Skarbowej.

 

12.45- 13.30

Warsztaty – obligatoryjność mediacji: „za” a nawet  „przeciw”, a także „za, ale…”

Badanie ankietowe wśród uczestników Forum na temat potrzeby stosowania mediacji w miejscu pracy.

Dyskusja uczestników w oparciu o argument.

Prezentacja wyników ankiety.

Wnioski - co możemy wspólnie zrobić w sprawie promocji mediacji w miejscu pracy?

Zakończenie spotkania.


 

ORGANIZATOR

FUNDACJA BOMIS POROZUMIENIE PROFESJONALISTÓW DS. WYCEN, DORADZTWA I MEDIACJI W BIZNESIE 

fundacja bomis


Spotkanie bezpłatne

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc z jednej organizacji przyjmowane są zgłoszenia maksymalnie 2 osób.


Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 13.30 . Z okolicy Dworca PKP można dojechać do miejsca szkolenia tramwajem linii 6 [kierunek Węgorka – przystanek Wojskowa] lub taksówką Euro Taxi nr tel. 61/ 8 111 111 oraz  MPT nr tel. 61/ 19 191.


Kontakt
Tel. 665 484 888
e-mail: biuro@fundacja.bomis.pl
 
 
 
udostępnij!
II FORUM BOMIS MEDIACJE 2019

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...