DYKCJONARZ

Nic, co trudne, nie jest nam obce.

W loftowej przestrzeni, przy włoskiej kawie i polskich domowych sokach pomożemy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.  

                                                                                              

                                                                     

Zapytaj o możliwość dofinansowania

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom

 • w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych  i nawiązywania autentycznych i życzliwych relacji z obsługiwanymi osobami, ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi;
 • w przyjmowaniu postawy sprzyjającej osiągnięciu porozumienia wobec odmiennych stanowisk i opinii naszych rozmówców;
 • w stosowaniu zasad profesjonalnej, skutecznej, przyjaznej komunikacji interpersonalnej w środowisku zawodowym;
 • w przyjmowaniu asertywnych postaw w sytuacjach naruszających poczucie wartości własnej rozmówców;
 • w odnalezieniu motywacji do podejmowania codziennych kontaktów z klientami lub współpracownikami;
 • w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność i satysfakcję z wykonywanej pracy, a także jak łączy z pozoru przeciwstawne interesy stron.

Cele szkolenia wg Regulaminu BUR

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów w zróżnicowanych okolicznościach służbowych w oparciu o zasadę dążenia do porozumienia.

Grupa odbiorcza

Pracownicy i kadra zarządzającą firm i urzędów. Osoby pragnące wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność osiągania porozumienia w złożonych sytuacjach zawodowych.

Zakres tematyczny szkolenia wyznaczają odpowiedzi na kluczowe kwestie

 1. Czym jest służenie swoimi kompetencjami klientom, przełożonym, podwładnym, współpracownikom?
 2. Jakie są granice zaspokajana ich potrzeb, oczekiwań, próśb?
 3. Jak słuchać aktywnie i wyznaczać rozmówcy przestrzeń na swobodną wypowiedź?
 4. Jak formułować wypowiedzi, by budować porozumienie?
 5. Jak formułować pytania rozwijające rozmowę, porządkujące jej przebieg lub finalizujące ustalenia? 
 6. Jakie mogą być konsekwencje używania słów wpływających na podświadomość rozmówcy? 
 7. Jak motywować rozmówcę do podjęcia korzystnej dla obu stron decyzji?
 8. Jaką bronić się przed manipulacją, prośbami, groźbami lub innymi formami wywierania presji w kontaktach interpersonalnych?
 9. Jak wyznaczać granice swoim rozmówcom, by unikać ataków personalnych i nie antagonizować stron?
 10. Jakie wymierne korzyści wnosi w życie zawodowe świadoma komunikacja?

Sposób prowadzenia szkolenia

Formuła tych zajęć umożliwia każdemu uczestnikowi zgłoszenie własnego przykładu i poddanie go wspólnej analizie, tak by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wychodząc od konkretnych przypadków zgłaszanych przez uczestników lub osobę prowadzącą zajęcia, prezentujemy uniwersalnych zasad, które pomogą uczestnikom w budowaniu coraz lepszych relacji z otoczeniem zawodowym. Dyscyplinę intelektualną podczas zajęć wprowadza Standard komunikacji ASPES, pozwalający systematyzować wypracowane rozwiązania i utrwalić je w świadomości uczestników spotkania.

Rezultaty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien umieć budować relacje interpersonalne w oparciu o zasady dążenia do porozumienia.

Rezultaty szkolenia wg Regulaminu BUR

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie

- wiedział czym różnią się modele prowadzenia rozmów służbowych [z klientem, ze współpracownikem, z podwładnym] i jakie są ich konsekwencje dla wzajemnych relacji;

- umiał komunikować się z otoczeniem służbowych konstruktywne i z nastawieniem na osiągnięcie porozumienia;

- znał zasady postępowania wobec próby manipulacji i nieetycznego zachowania ze strony rozmówców. 

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek - w swej praktyce zawodowej łączy funkcję kierowniczą [dyrektor zarządzający BOMIS-u i prezes Fundacji BOMIS] z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Jest autorką Standardu komunikacji ASPES. Więcej na www.trudni.eu.

trudni.eu


To szkolenie realizujemy również

10 września 2019 r.

15 października 2019 r.

Cena

860 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, posiłek obiadowy oraz poczęstunek z szerokim wyborem herbat, kaw, soków oraz zdrowych przekąsek, konsultacje poszkoleniowe.


Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 16.00 z 30 minutową przerwą obiadową.


Z okolicy Dworca PKP można dojechać do miejsca szkolenia tramwajem linii 6 [kierunek Węgorka – przystanek Wojskowa] lub taksówką Euro Taxi nr tel. 61/ 8 111 111 oraz MPT nr tel. 61/ 19 191.


Kontakt

Tel. 61/ 671 29 24, kom. 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 


Szkolenia zamknięte

To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej do potrzeb Państwa organizacji.

Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl
udostępnij!
Jak przekonać rozmówcę trudnego do rozwiązania dla niego słusznego?

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...