Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.

 

Copytight by Mateusz Andrzejak & BOMIS. All rights reseved.

 

Cele szkolenia

-  przygotowanie rzeczoznawców wyceniających do przeprowadzania oszacowań wartości przedmiotów innowacyjnych;

-  wskazanie metodyki pracy, warsztatu, przykładów z praktyki rzeczoznawczej;

-  transpozycja Standardu BOMIS-u na potrzeby wycen realizowanych w nowych okolicznościach gospodarczych.

 

Zakres tematyczny

 1. Jak wpływa cel wyceny na sposób jej przeprowadzania:

-  na potrzeby leasingu i zabezpieczenia bankowego;

-  na potrzeby uzyskania dofinansowania ze środków publicznych;

-  na potrzeby sporu sądowego lub prokuratorskich  postępowań oraz egzekucji komorniczej;

-  na potrzeby transakcji lub do celów zarządczych.

Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej.


 2. Jak odróżnić przedmiot wyceny – niematerialny [know how, patent] od materialnego: maszyna, megaukład, narzędzie, by wycenę mógł przeprowadzić rzeczoznawca o właściwych kwalifikacjach?

Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej.

 

3. Ustalenie rynku pierwotnego/wtórnego

-  rozróżnienie terminu „innowacyjny” środek techniczny w skali regionu: Polska, Europa, Świat oraz w skali wewnętrznej przedsiębiorstwa;

-  ustalenie potencjalnych dostawców;

-  określenie możliwości dostawy przez hipotetycznych dostawców przy procedurze przetargowej;

-  analiza rynku wtórnego pod kątem przeprowadzonej inwentaryzacji z uwzględnieniem stopnia innowacyjności.

Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej.

 

 4. Proces wyceny innowacyjnego środka technicznego w podziale na dwa etapy, zgodnie ze Standardem BOMIS-u:

-  ustalenie stanu faktycznego [wizja lokalna, ocena kompletności dokumentacji, praca maszyny pod obciążeniem, ocena stanu technicznego], ewentualne rekomendacje dla władającego lub właściciela środka technicznego;

-  oszacowanie wartości środka technicznego na podstawie dostępnych danych;

-   raport z wyceny lub opinia o wartości hipotetycznej – jakie kryteria o tym decydują?

Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej.

 
5. Zakres kompetencji rzeczoznawcy jako

-  specjalisty ds. wyceny i oceny

-  doradcy ds. inwestycji w środki i megaukłady techniczne.

Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej.

 

Metody pracy

 -  prezentacja zagadnień, analiza przypadków z praktyki rzeczoznawcy, dyskusja uczestników

    

Materiały szkoleniowe

prezentacja, opracowany przykład

 

Autor szkolenia i wykładowca

Mateusz Andrzejak, Beng.  – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Coventry University (UK), posiada uprawnienia rzeczoznawcy BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; pełni funkcję egzaminatora podczas corocznego egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w Fundacji BOMIS; jest autorem licznych wycen na potrzeby sądów, prokuratur, banków i firm leasingowych.

 

Organizacja zajęć

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i zawiera sesję pytań. 
 
Sesje video z wykładowcą:
Sesja video I  09.00-10.00 [w tym od 8.50 - 09.00 ustalenia techniczne]
Sesja video II 10.15 - 11.15
Sesja video III 11.30 - 12.30
Sesja video IV 13.00 - 14.15
Sesja video V (pytania) 14.30 - 15.00

 

porozumienie 
 
 
CENA SZKOLENIA

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, możliwość konsultacji po szkoleniu. 

KONTAKT
Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

Szkolenia zamknięte
To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej  do potrzeb Państwa organizacji.
 
Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl

 

 
udostępnij!
Jak wyceniać wartość innowacyjnych środków i megaukładów technicznych - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia