REGULAMIN 
KARNAWAŁOWEGO KONKURSU WIEDZY RZECZOZNAWCZEJ
na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych
2023  

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BOMIS®, KRS 0000682810, www.fundacja.bomis.pl.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS®.  

3. Ramy czasowe nadsyłania odpowiedzi na zadania konkursowe: od 7 stycznia do 9 lutego 2023 roku. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu i wyróżnienie laureatów nastąpi 23 lutego 2023 roku o godzinie 15.00 podczas spotkania live online z wszystkimi uczestnikami w BOMISalce.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kogo zagadnienia zawarte w zadaniach konkursowych interesują, z wyłączeniem licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS®-u i osób pracujących w obsłudze administracyjnej BOMIS®-u.

5. Uczestnik Konkursu powinien udzielić odpowiedzi na 20 pytań konkursowych. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. W jednym pytaniu możliwych jest kilka poprawnych odpowiedzi. W przypadku pytań otwartych,  jeden punkt przyznawany jest za jeden przykład i jeden punkt za jedno uzasadnienie. Przykładów i uzasadnień może być więcej.  Minimalna liczba punktów za poprawne odpowiedzi i uzasadnienia dla laureata Konkursu to 32 punkty.

6. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają 32 punkty lub więcej.  

III Nagroda: ≥ 32 punktów i<37: - zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w 2023 r. i 50% rabat na wybrany Zeszyt BOMIS-u [z wyłączeniem Zeszytu nr XVIII/2021]. 
II Nagroda: ≥ 37 punktów i<42 punktów – zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w 2023 r. i wybrany Zeszyt BOMIS-u [z wyłączeniem Zeszytu   nr XVIII/2021]
I Nagroda: ≥ 42 punktów  - zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w 2023 r. i Zeszyt BOMIS-u nr XVIII/2021. 
7. Każdy z laureatów otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie.  

 

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania wersja PDF

 

ZADANIA KONKURSOWE do pobrania -  wersja Word

 

ORGANIZATOR: Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl

 

porozumienie


fundacja bomis


 

Polecamy pomocne w zmaganiach konkursowych publikacje:

 

udostępnij!
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia