REGULAMIN 
KARNAWAŁOWEGO KONKURSU WIEDZY RZECZOZNAWCZEJ
na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych
 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BOMIS®, KRS 0000682810, www.fundacja.bomis.pl. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS®.  

3. Ramy czasowe nadsyłania odpowiedzi na zadania konkursowe: od 1 stycznia do 8 lutego 2021 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 12 lutego 2021 roku o godzinie 12.00 podczas spotkania live online z wszystkimi uczestnikami w kultowej BOMISalce.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kogo poruszane zagadnienia w zadaniach konkursowych interesują, z wyłączeniem licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS® i osób pracujących w obsłudze administracyjnej BOMIS®-u. 

5. Ilekroć w zadaniach pojawia się odniesienie do „książki”, odpowiedzi należy szukać w publikacji pt. „Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych” T. Klimek, Poznań 2020.

6. Odpowiedzi powinny zawierać uzasadnienie. Dla zagadnienia poruszonego w punkcie nr 8 należy dołączyć rysunek.

7. Nagrody dla laureatów to:

- zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS® Fundację w roku 2021;

- egzemplarz najnowszej książki doktora inżyniera Tadeusza Klimka, pt. Przykłady z praktyki rzeczoznawczej szacowania wartości i dokumentowania stanu środków i megaukładów technicznych, która ukaże się drukiem w I kw. 2021 roku;

- uczestnictwo w jednym z wybranych szkoleń firmy BOMIS®-u w ramach czasowych od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku;

- dyplom konkursowy. 

Nagrody mogą się sumować.

 

 REGULAMIN KONKURSU - do pobrania wersja PDF

 

ZADANIA KONKURSOWE do pobrania - wersja PDF; wersja Word

 

ORGANIZATOR: Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl

 

Zapraszamy

Polecamy niezbędną dla uczestników Konkursu publikację:

udostępnij!
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia