REGULAMIN 
KARNAWAŁOWEGO KONKURSU WIEDZY RZECZOZNAWCZEJ
na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych
2022  

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BOMIS®, KRS 0000682810, www.fundacja.bomis.pl.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS®.  

3. Ramy czasowe nadsyłania odpowiedzi na zadania konkursowe: od 7 stycznia do 7 lutego 2022 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 28 lutego 2022 roku o godzinie 12.00 podczas spotkania live onlinez wszystkimi uczestnikami w BOMISalce.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kogo zagadnienia zawarte w zadaniach konkursowych interesują, z wyłączeniem licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS®-u i osób pracujących w obsłudze administracyjnej BOMIS®-u. 

5. Uczestnik Konkursu powinien udzielić odpowiedzi na 20 pytań konkursowych. Minimalna liczba punktów za poprawną odpowiedź na każde z zadań wynosi 1 punkt, a maksymalna liczba to 2 punkty. W przypadku minimalnie poprawnych odpowiedzi na każde z 20 pytań można uzyskać 20 punktów.

6. Laureatami Konkursu mogą zostać:

  1. Osoby, które uzyskają poniżej 50% minimalnie poprawnych odpowiedzi, tzn. od 1 do 9 punktów. Nagrodą dla nich jest  25% opust cenowy na wybrany Zeszyt BOMIS-u [z wyłączeniem Zeszytu BOMIS-u nr XVIII].
  2. Osoby, które uzyskają od 50% do 75% minimalnie poprawnych odpowiedzi, tzn. od 10 do 15 punktów. Nagrodą dla nich jest zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w 2022 r.
  3. Osoby, które uzyskają powyżej 75% minimalnie poprawnych odpowiedzi, tzn. od 16 do 20 punktów. Nagrodą dla nich jest zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w 2022 r . oraz Zeszyt BOMIS-u XVIII [wersja rozszerzona]. 
  4. Osoby, które uzyskają powyżej 20 punktów. Nagrodą dla nich jest 25% opust cenowy dotyczącą dwóch Zeszytów BOMIS-u; zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze  w 2022 r.; Zeszyt BOMIS-u XVIII [wersja rozszerzona]. 

7. Każdy z laureatów otrzymuje dyplom konkursowy. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania wersja PDF

 

ZADANIA KONKURSOWE do pobrania - wersja PDF; wersja Word

 

ORGANIZATOR: Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl

 

porozumienie


fundacja bomis


 

Polecamy pomocne w zmaganiach konkurowych publikacje:

 

udostępnij!
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia