Nic, co trudne, nie jest nam obce.

Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję online pomagamy Państwu rozwiązać sprawy złożone, wymagające rozważnych decyzji i odpowiedzialnych deklaracji.  

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

 

Zakres tematyczny

1. Którą definicję  mediacji świadomie wybieramy – administracyjną, potoczną, wygodną czy wymagającą?

2. Jak podstawy prawne instytucji mediacji stosować w zgodzie z zasadami etycznymi pracy mediatora?

3. Jak w instytucjach i jednostkach prywatnych, kierujących się zasadą inkwizycyjności, możliwe jest stosowanie tzw. sprawiedliwości naprawczej?

4. Jak umocowana prawnie jest praca mediatora w procesie sądowym, a jak może być umocowana w postępowaniu mediacyjnym prywatnym?

5. Czym różni się mediacja prywatna od mediacji sądowej z perspektywy  mediatora?

6. Jak rodzaj wiedzy i umiejętności potrzebny jest mediatorowi  wyznaczonemu do prowadzenia konkretnej sprawy na podstawie postanowienia sądu lub na podstawie wniosku/umowy o mediację?

7. Czym różnią się kompetencje mediatora od kompetencji psychoterapeuty, adwokata, sędziego, eksperta?

8. Kiedy dobrowolna mediacja staje się obligatoryjna?

9. Czy na mediację strony należy zaprosić, czy wezwać?

10. W jakich przypadkach w mediacji uczestniczyć powinny wyłącznie strony, w jakich wyłącznie ich pełnomocnicy, a w jakich jeszcze strony i pełnomocnicy pospołu?

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podstawowe uwarunkowania formalne pracy mediatora oraz pokazanie pragmatycznych rozwiązań porządkujących zakres zadań, odpowiedzialności i kompetencji mediatora. Kontynuacją tego szkolenia może być etap II – warsztat pracy mediatora.

 

Sposób prowadzenia zajęć 

Szkolenie online składa się

- z 3 sesji godzinnych video, podczas których prezentowane są treści w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami; 

- z 3 sesji godzinnych pracy samodzielnej uczestników w formie ćwiczeń, testów i opisanych przypadków do analizy.

 

Osoba prowadząca szkolenie

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS - organizacji zajmującej się wycenami wartości mienia i majątku materialnego i niemterialnego, dyrektor firmy BOMIS, mediator sądowy w sprawach pracowniczych, gospodarczych, karnych i nieletnich. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Więcej na www.trudni.eu

Opinie uczestników jej szkoleń                                 

Oceniam wysoko umiejętność zaciekawienia tematem odbiorców, zaangażowanie i pasję do wykonywanej pracy. 

Arkadiusz Sobczak, Big Star Ltd. Sp. z o.o. 

 

Ogromna wiedza i zasoby. Erudycja i  doskonałe prowadzenie grupy. Duża pewność siebie i perfekcyjny jezyk przekazu. 

Tomasz Koter, Volkswagen Group Polska

 

Pani Marzena ubarwiła temat szkolenia licznymi anegdotami i życiowymi przykładami, co zdecydowanie podniosło wartość szkolenia i ułatwiło zrozumienie prezentowanych zagadnień. 

Magdalenia Kalisz, Phytopharm Klęka

    

 

Polecamy także pomoc MEDIATORA podczas rozmów, których celem jest znalezienie porozumienia w sprawach dla Państwa ważnych.

UWAGA 

W relacji z każdą stroną sporu - prywatną lub publiczną, mają Państwo PRAWO DO MEDIACJI https://www.mediacja.gov.pl. Zyskują Państwo szansę na rozwiązanie konfliktu poufne, szybkie i najkorzystniejsze finansowo oraz, w przypadku mediacji sądowych - ugodę, której sąd nada klauzulę wykonalności. 

 

 

trudni.eu


Cena szkolenia

490 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 5 godzinnym realizowanym ZDALNIE oraz materiały szkoleniowe opracowane indywiudalnie i dostarczone elektronicznie. Certyfiakt uczestnictwa wysyłany jest wg indywdiualnych preferencji.


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I sesja video: 10.00 - 11.30

II sesja video:12.00 - 13.30

III sesja video: 14.00 - 15.00

 

Uwarunkowania organizacyjne

Uczestnik powinien sprawdzić, czy ma dostęp do łącza internetowego oraz czy urządzenie, z którego zamierza korzystać podczas zajęć ma zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerę i głośnik. 

 


Kontakt

Tel. +48 665 484 888 +48 601 629 929
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

 
udostępnij!
Mediacja – etap I - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia