Nic, co trudne, nie jest nam obce.

W loftowej przestrzeni, przy włoskiej kawie i polskich domowych sokach pomożemy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach. 

 

Zapytaj o możliwość dofinansowania

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Celem spotkania jest

- propagowanie ugodowych metod rozwiazywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji;

- promowanie koncyliacyjnego styl zarządzania i komunikowania się w organizacji;

- wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia budowania porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji;

- zmiana nastawienia do konfliktów na poziomie zarządczym, jak i w relacjach interpersonalnych między współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi;

- wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych w organizacji za sprawy pracownicze, komunikacyjne, wizerunkowe;

- rozwinięcie świadomości uczestników szkolenia w zakresie postrzegania konfliktów jako nieuniknionych sytuacji tak w życiu zawodowym, jak i osobistym;

- wsparcie uczestników w  przyjmowaniu asertywnych i budujących porozumienie postaw
w relacjach interpersonalnych  w miejscu pracy, a także w życiu osobistym;     

- dostarczenie inspiracji do dalszego rozwoju osobistych umiejętności  komunikacyjnych.   

Zakres tematyczny

I Antymobbingowe i antydyskryminacyjne komisje procedury, polityka, etc. – jakie przynoszą rezultaty?

 1. Zróżnicowane definiowanie pojęć kluczowych i projektowanie ich na relacje interpersonalne w miejscu pracy.
 2. Czym różnią się kompetencje  mediatora od kompetencji psychoterapeuty, sędziego, eksperta?

II Fenomen konfliktu

 1. Skąd się bierze konflikt w organizacji?
 2. Jakie ma pozytywne i negatywne aspekty?
 3. Czy każde nieporozumienie jest konfliktem?
 4. Kiedy interweniować? 

III Czas mediatora

 1. Platforma mediacyjna –kiedy, gdzie, z kim powinien się spotykać mediator?
 2. Jak skłonić skonfliktowane strony do podjęcia rozmowy?
 3. Jak uwiarygodnić osobę mediatora w percepcji skonfliktowanych osób?
 4. Kompetencje mediatora – formalne, osobiste.
 5. Kiedy niezbędny jest mediator spoza organizacji? 

IV Kategorie sporów rozstrzyganych przez osoby lub instytucje zewnętrzne

 1. Wykluczenie z systemu mediacji wewnętrznych sporów zbiorowych, związanych ze zwolnieniem pracownika, niezadowoleniem z wynagrodzeniem lub innych decyzji proceduralnych. 
 2. Komu powierzyć zarządzanie sporem?
 3. Regulacje prawne mediacji przedsądowych i sadowych.
 4. Ugoda zawarta przed mediatorem alternatywą dla procesu sądowego.

Metody pracy szkoleniowej

Na przebieg szkolenia składają się zadania grupowe i zadania indywidualne, prezentacja, analiza przypadków, komentarze i interpretacje osoby prowadzącej zajęcia.

Rezultaty szkolenia wg Regulaminu BUR

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

- znał zasady prowadzenia mediacji w konflikcie pracowniczym;

- umiał zarządzać przebiegiem posiedzeń mediacyjnych;

- wiedział, jak motywować skonfliktowane strony do udziału w mediacji.

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

trudni.eu


To szkolenie realizujemy także:

16 kwietnia 2020 r.

12 maja 2020 r.

16 czerwca 2020 r.

Cena

860 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, posiłek obiadowy oraz poczęstunek z szerokim wyborem herbat, kaw, soków oraz zdrowych przekąsek, konsultacje poszkoleniowe.


Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 16.00 z 30 minutową przerwą obiadową.


Z okolicy Dworca PKP można dojechać do miejsca szkolenia tramwajem linii 6 [kierunek Węgorka – przystanek Wojskowa] lub taksówką Euro Taxi nr tel. 61/ 8 111 111 oraz MPT nr tel. 61/ 19 191.


Kontakt

Tel. 61/ 671 29 24, kom. 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 


Szkolenia zamknięte

To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej do potrzeb Państwa organizacji.

Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl
udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu BOMIS®: Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE w terminie 10 marca 2020 r.

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Mediator wewnętrzny, czyli jak zarządzać konfliktami w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia