Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

 

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie przez BOMIS®uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystąpić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych.

 

Grupa odbiorcza

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla doświadczonych rzeczoznawców, dla których jest to okazja do nowego spojrzenia na dylematy wynikające ze specyfiki maszyn i urządzeń  jako przedmiotów wyceny. Dla osób, które pragną zdobyć nowy zawód, jest szansą na uzyskanie uprawnień BOMIS-u w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Zaktualizowany Standard Wyceny Wartości Środków i Megaukładów Technicznych

1.1. Przedmiot wyceny

1.2. Cel i przeznaczenie wyceny

1.3. Rodzaje szacowanych wartości

1.4. Podejścia stosowane w wycenie

1.5. Metody szacowania w podejściu kosztowym

1.6. Metody szacowania w podejściu porównawczym

1.7. Metody szacowania w podejściu mieszanym

2. Zakres analizy niezbędny w procesie szacowania wartości

2.1. Inwentaryzacja i identyfikacja

2.2. Opis istoty działania, konstrukcji i/lub budowy

2.3. Dane nominalne

2.4. Ocena stanu technicznego i miary zużycia

2.5. Naprawy przeprowadzone i konieczne

2.6. Przebieg eksploatacji w okresie „życia”

2.7. Wiek chronologiczny, efektywny i spodziewany, pozostały do dyspozycji

2.8. Informacje o rynku pierwotnym i wtórnym

3. Klauzule i zastrzeżenia

4. Zawartość raportu z wyceny

5. Komentarz do Standardu

6. Analiza wycen wartości rynkowych wykonanych z zastosowaniem podejścia kosztowego i porównawczego na przykładach praktycznych

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

 

Autor szkolenia

DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK EUR ING, autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®.

 

Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

porozumienie 
 
 

Organizacja szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 - 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą.

Sesje video z wykładowcą:

I sesja video: 9.50 - 11.00 [w tym od 9.50 -10.00 ustalenia techniczne]

II sesja video: 12.00 - 13.00 

III sesja video: 14.00 - 15.00

Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

CENA SZKOLENIA

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, możliwość konsultacji po szkoleniu.  

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
KONTAKT
Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl
 
 
 
udostępnij!
Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap podstawowy - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia