DYKCJONARZ

Nic, co trudne, nie jest nam obce.

 Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję on line pomagamy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.

 

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Jeśli w swej pracy zawodowej odpowiadają Państwo za profesjonalną, skuteczną i budującą porozumienie komunikację z klientami oraz współpracownikami, zapraszamy na ten warsztat. Pomaga ono nabrać biegłości w formułowaniu wypowiedzi, które zjednują sympatię rozmówców, a jednocześnie stwarzają przestrzeń na uzasadnienie własnego stanowiska.

Grupa odbiorcza 

Pracownicy i kadra zarządzającą firm i urzędów. Osoby pragnące wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność osiągania porozumienia w złożonych sytuacjach zawodowych.

Zakres tematyczny

Szkolenie formułuje odpowiedzi na poniższe kwestie.

1. Dlaczego pewne argumenty i sposoby ich wygłaszania okazują się skuteczne, mimo braku racjonalnych przesłanek, a inne nie znajdują akceptacji odbiorcy?

2. Ile komunikatów formułujemy i odbieramy świadomie, a ile na poziomie podświadomości?

3. Które rytuały i tradycje komunikacyjne występujące w życiu służbowym kształtują postawy zaangażowania stron rozmowy, a które zniechęcają lub antagonizują?

4. Jak rozpoznać intencje nadawcy komunikatu, by przyjąć właściwą postawę zarówno wobec jego braków komunikacyjnych, niestosowności komunikacyjnej jaki i próby manipulacji?

5. Gdzie leżą granice zaangażowania, empatii i uszczegółowienia w rozmowie służbowej?

6. Jak ważyć słowa, by przybliżały rozmówców  do porozumienia?

7. Jak formułować pytania, by rozwijały rozmowę, budowały zaufanie, studziły emocje, wyznaczały granice, broniły rozmówców przed wzajemną natarczywością?  

8. Jak formułować odpowiedzi na tzw. trudne pytania z wykorzystaniem zasad: ad rem, ad hominem, ad verecundiam, ad auditores, ad personam?

9. Jak tzw. mowa ciała i elementy proksemiki pomagają w osiagnieciu porozumienia?

10. Jak unikać pułapek amatorskich prób odczytywania komunikatów niewerbalnych?

11. Kiedy dyplomacja językowa przynosi korzyści rozmówcom, a kiedy stanowi bezproduktywną kurtuazję?

12. Jak odnaleźć się w gąszczu zawiłości komunikacyjnych, by realizować swe cele zawodowe i pozostać w zgodzie z własnym systemem wartości?

Rezultaty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien umieć budować relacje interpersonalne w oparciu o zasady dążenia do porozumienia.

Metody pracy szkoleniowej

Podczas 3 sesji godzinnych video uczestnicy zapoznają sie ze standardem komunikacji ASPES. 

Formuła tych zajęć umożliwia każdemu uczestnikowi zgłoszenie własnego przykładu i poddanie go wspólnej analizie, tak by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wychodząc od konkretnych przypadków zgłaszanych przez uczestników lub osobę prowadzącą zajęcia, prezentujemy uniwersalnych zasad, które pomogą uczestnikom w budowaniu coraz lepszych relacji z otoczeniem zawodowym. Dyscyplinę intelektualną podczas zajęć wprowadza Standard komunikacji ASPES, pozwalający systematyzować wypracowane rozwiązania i utrwalić je w świadomości uczestników spotkania.

Szkolenie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS.  Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

trudni.eu


To szkolenie realizujemy zdalnie także

21 maja 2020 r.

Cena

390 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym realizowanym ZDALNIE oraz materiały szkoleniowe opracowane indywiudalnie i dostarczone elektronicznie. Certyfiakt uczestnictwa wysyłany jest wg indywdiualnych preferencji.


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I Rozpoczecie: 10.00:  Kontakt e-mail: test, wprowadzenie przesłane e-mailem [czas potrzebny na realizację przez uczestnika: 1,5 h].

II 11.30: sesja video z interakcją uczestników  [1 h - 1,5].

III 13.00 - 14.00:  kontakt e-maila lub poprzez chat - praca indywiudalna uczestników nad przydzielonymi zadniami.

IV 14.00 - 15.00: sesja video z interakcją uczestników [1h - 1,5 h] 

V 15.00 - 15.30: kontakt e-mail lub poprzez chat - praca indywidualna uczestników nad przydzielonymi zadaniami.

VI 16.00 - 16.30 sesja video z interakcja uczestników [0,5 h]. 

Uwarunkowania organizacyjne: dostęp każdego z uczestników do interentu i urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerą i głośnikami. 


Kontakt

Tel. +48 665 484 888; +48 601 629 929
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

 
udostępnij!
Mów do mnie jeszcze, czyli profesjonalna komunikacja służbowa - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...