DYKCJONARZ

Nic, co trudne, nie jest nam obce.

W loftowej przestrzeni, przy włoskiej kawie i polskich domowych sokach pomożemy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.

 

Zapytaj o możliwość dofinansowania

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Szkolenie rekomendowane jest wszystkim przełożonym, którzy

- szukają nowych sposobów motywowania zespołu,
- oczekują większej efektywności pracy swoich podwładnych,
- przywiązują dużą wagę do jakości relacji w grupie pracowniczej,
- przeprowadzają trudne dla siebie i zespołu zmiany,
- pragną zwiększyć swoją skuteczność menedżerską i własną motywację.

Cele szkolenia wg Regulaminu BUR

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczej lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób posiadających już doświadczenie. 

Zakres tematyczny

- Jak wpływać na postawy pracowników, którzy nie wykazują zaangażowania?
- Jak komunikować się z zespołem wielopokoleniowym, zróżnicowanym doświadczeniem i postawą życiową?
- Jak formułować polecenia służbowe, zadania, cele, istotę sprawy, aby zwiększyć szansę na uzyskanie oczekiwanego rezultatu?
- Jak wyrażać opinię o efektach lub sposobach wykonywania pracy, zarówno krytykę, jak i uznanie?
- Jak rozwiązywać w zespole konflikty: interesów, relacji, wartości, by nie stać się zakładnikiem własnych i cudzych uprzedzeń?
- Jak negocjować z grupami interesów, asertywnie odmawiać, chronić własną niezależność myślenia i decydowania?
- Jak rozmawiać o konieczności rozstania, zwolnienia, odejścia zarówno z pracownikiem, jak i z pozostającym zespołem?
- Jak i w jakim stopniu organizować, koordynować, delegować, kontrolować pracę w zespole i nadążać z własnymi zadaniami?
- Jak stawać się autorytetem dla innych i pozostać sobą?

Rezultaty szkolenia

Kierownicy zyskują umiejętności właściwe skutecznym i szanowanym szefom, przez co zwiększa się ich autorytet w zespole oraz własna satysfakcja z wykonywanej pracy.
Podwładni są zmotywowani i zorientowani na współpracę z przełożonym, widząc w nim prawdziwego lidera.
Zespół osiąga wyznaczone cele, zwiększa wyniki i wspiera się przy realizacji zadań.
Organizacja postrzegana jest przez otoczenie jako instytucja wiarygodna i doskonale zarządzana.

Rezultaty szkolenia wg Regulaminu BUR

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

- znał zasady komunikowania się z zespołem i jego poszczególnymi członkami;

- umiał formułować informację zwrotną na temat pracy swoich podwładnych;

- wiedział, jak motywować zespół do podejmowania nowych zdań.

Sposób prowadzenia zajęć

Formuła szkolenia bliska jest konsultacjom menedżerskim. To uczestnicy definiują jakość tej usługi, poprzez zgłaszane zagadnienia, które poddane zostaną analizie i dyskusji, tak by wypracować optymalne rozwiązanie. Wychodząc od konkretnego przypadku, zmierzamy do zaprezentowania uniwersalnych zasad, które pomagają menedżerom w budowaniu codziennych relacji z podwładnymi. Krok po kroku analizujemy skutki postaw i zachowań kierowników wobec podwładnych.

Osoba prowadząca szkolenie

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

trudni.eu


To szkolenie realizujemy również

22 października 2019 r.

19 listopada 2019 r.

Cena

860 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, posiłek obiadowy oraz poczęstunek z szerokim wyborem herbat, kaw, soków oraz zdrowych przekąsek, konsultacje poszkoleniowe.


Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 16.00 z 30 minutową przerwą obiadową.


Z okolicy Dworca PKP można dojechać do miejsca szkolenia tramwajem linii 6 [kierunek Węgorka – przystanek Wojskowa] lub taksówką Euro Taxi nr tel. 61/ 8 111 111 oraz MPT nr tel. 61/ 19 191.


Kontakt

Tel. 61/ 671 29 24, kom. 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl 


Szkolenia zamknięte

To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej do potrzeb Państwa organizacji.

Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl
udostępnij!
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...