Nic, co trudne, nie jest nam obce.

 Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję on line pomagamy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.

W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.

Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.

 

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

Szkolenie rekomendowane jest wszystkim przełożonym, którzy

- szukają nowych sposobów motywowania zespołu,
- oczekują większej efektywności pracy swoich podwładnych,
- przywiązują dużą wagę do jakości relacji w grupie pracowniczej,
- przeprowadzają trudne dla siebie i zespołu zmiany,
- pragną zwiększyć swoją skuteczność menedżerską i własną motywację.

Zakres tematyczny

- Jak wpływać na postawy pracowników, którzy nie wykazują zaangażowania?
- Jak komunikować się z zespołem wielopokoleniowym, zróżnicowanym doświadczeniem i postawą życiową?
- Jak formułować polecenia służbowe, zadania, cele, istotę sprawy, aby zwiększyć szansę na uzyskanie oczekiwanego rezultatu?
- Jak wyrażać opinię o efektach lub sposobach wykonywania pracy, zarówno krytykę, jak i uznanie?
- Jak rozwiązywać w zespole konflikty: interesów, relacji, wartości, by nie stać się zakładnikiem własnych i cudzych uprzedzeń?
- Jak negocjować z grupami interesów, asertywnie odmawiać, chronić własną niezależność myślenia i decydowania?
- Jak rozmawiać o konieczności rozstania, zwolnienia, odejścia zarówno z pracownikiem, jak i z pozostającym zespołem?
- Jak i w jakim stopniu organizować, koordynować, delegować, kontrolować pracę w zespole i nadążać z własnymi zadaniami?
- Jak stawać się autorytetem dla innych i pozostać sobą?

Rezultaty szkolenia

Kierownicy zyskują umiejętności właściwe skutecznym i szanowanym szefom, przez co zwiększa się ich autorytet w zespole oraz własna satysfakcja z wykonywanej pracy.
Podwładni są zmotywowani i zorientowani na współpracę z przełożonym, widząc w nim prawdziwego lidera.
Zespół osiąga wyznaczone cele, zwiększa wyniki i wspiera się przy realizacji zadań.
Organizacja postrzegana jest przez otoczenie jako instytucja wiarygodna i doskonale zarządzana.

Sposób prowadzenia zajęć

Na przebieg szkolenia składają się  3 sesje godzinne video, podczas których uczestnicy zapoznają sie ze treścią szkolenia i mają sznsę zadawać pytania. Praca indywidualna uczestnikow polega na rozwiązywaniu zadań, analizie przypadków, które następnie poddawane są weryfiakcji wykładowcy. 

Osoba prowadząca szkolenie

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS Porozumienie Profesjonalistów Ds. Wycen, Doradztwa i Mediacji w Biznesie oraz dyrektor firmy BOMIS. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Jest mediatorem sądowym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Więcej na www.trudni.eu

trudni.eu


To szkolenie realizujemy zdalnie również

21 kwietnia 2020 r.

Cena

390 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 6 godzinnym realizowanym ZDALNIE oraz materiały szkoleniowe opracowane indywiudalnie i dostarczone elektronicznie. Certyfiakt uczestnictwa wysyłany jest wg indywdiualnych preferencji. 


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I Rozpoczecie: 10.00:  Kontakt e-mail: test, wprowadzenie przesłane e-mailem [czas potrzebny na realizację przez uczestnika: 1,5 h].

II 11.30: sesja video z interakcją uczestników  [1 h - 1,5].

III 13.00 - 14.00:  kontakt e-maila lub poprzez chat - praca indywiudalna uczestników nad przydzielonymi zadniami.

IV 14.00 - 15.00: sesja video z interakcją uczestników [1h - 1,5 h] 

V 15.00 - 15.30: kontakt e-mail lub poprzez chat - praca indywidualna uczestników nad przydzielonymi zadaniami.

VI 16.00 - 16.30 sesja video z interakcja uczestników [0,5 h]. 

Uwarunkowania organizacyjne: dostęp każdego z uczestników do interentu i urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerą i głośnikami. 


Kontakt

Tel. +48 665 484 888 +48 601 629 929
e-mail: szkolenia@bomis.pl 

 
udostępnij!
Przewodnik szefa - jak kierować ludźmi w organizacji - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia