VI Forum BOMIS Wyceny 2021 

Jak zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć ryzyko finansowania maszyn przy udziale rzeczoznawców?

 

Miejsce spotkania [wystarczy kliknąć w poniższy link i wpisać swoje imię i nazwisko]: 

https://bomis.whereby.com/bomis-wyceny-forum

 

Ramy czasowe: 12.00 - 15.00 

Miejsce: BOMISalka [link do spotkania otrzymuje uczestnik na podany w formularzu zgłoszeniowym adres w przeddzień konferencji] 

Wymagania techniczne: Uczestnik powinien sprawdzić, czy ma dostęp do łącza internetowego oraz czy urządzenie, z którego zamierza korzystać podczas spotkania online posiada zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerę i głośnik.

 

Program spotkania

 12.00- 12.10 

 Powitanie - przedstawiciele Związku Polskiego Leasingu, Związku Banków Polskich i BOMIS

 12.10 – 12.30 

 Finansowanie układu kogeneracji, drukarki 3D, myjni bezdotykowej – pomoc rzeczoznawcy na przykładzie przeprowadzonych oszacowań wartości - dr inż. Tadeusz Klimek

 12.35 – 12.55

 Finansowanie wytwórni mas bitumicznych – pomoc rzeczoznawcy na przykładzie oceny portatywności megaukładu  - Mateusz Andrzejak 

 13.00 – 13.20 

 Finansowanie maszyn górniczych – pomoc rzeczoznawcy na przykładzie oszacowana kosztu odtworzenia prototypu – Rafał Jabłoński 

 13.25 – 13.45

 Finansowanie aparatury medycznej i sprzętu stosowanego w branży kosmetycznej –pomoc rzeczoznawcy na przykładzie oszacowania wartości wybranych tomografów, angiografów, unitów stomatologicznych i rollerów – Wojciech Gruchoła

 13.50 – 14.20 

Finansowanie środków i megaukładów technicznych – jak pozyskać zaufanie klienta i zwiększać jego wartość w czasie – Marzena Raźniewska-Półkoszek 

 14.20 – 14.55

Dyskusja, możliwość konsultowania z rzeczoznawcami zagadnień przedmiotowych, zadawania pytań i prezentowania doświadczeń z finansowaniem środków i megaukładów technicznych  przez uczestników spotkania. 

 14.55- 15.00

 Zakończenie.

Rzeczoznawcy BOMIS-u przedstawią przykłady finansowanych przez banki i firmy leasingowe przedmiotów [środków i megaukładów technicznych], które oceniali pod kątem ryzyka i potencjału sprzedaży po zakończonej umowie z klientem. Wskażą przedstawicielom branży finansującej kluczowe dla relacji z klientem kryteria oceny finansowanych aktywów. 

Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i zgłaszać własne przykłady do wspólnego przeanalizowania. 

 

Prelegenci

 Andrzej Sugajski, Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Absolwent ekonomii w SGH, pracę zawodową rozpoczął w administracji państwowej - w Ministerstwie Finansów i GUS. W latach 1996-1999 pełnił funkcję członka zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. nadzorującego sprawy finansowe, informatyczne i organizacyjne. Od 2005 roku arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Od 2007 roku członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Komentator, autor wielu publikacji popularyzujących usługi rynku finansowego.

 

dr inż. Tadeusz Klimek - Autor Standardu BOMIS-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA; absolwent Politechniki Krakowskiej; wykładowca i egzaminator w BOMIS-ie od 20 lat; mentor kolejnych pokoleń absolwentów kursu BOMIS-u. 

 

Mateusz Andrzejak - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o kierunku Energetyka ze Źródeł Odnawialnych i Coventry University (UK) o kierunku Engineering and Computing i Coventry University oraz kursu  MBA Executive; ukończył kursy audytora wewnętrznego wg ISO 9001; ISO/TS 16949:2009 oraz VDA 6.3; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS. 

 

Rafał Jabłoński - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2012 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]; specjalizuje się w ocenie zgodność środków technicznych z dyrektywami i oznakowaniem CE; posiada uprawnienia SEP z zakresu dozoru D1 nr D1/671/3560/16  i eksploatacji E1 nr E1/671/3559/16 w zakresie obsługi, remontów, konserwacji, montażu oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV, urządzeń elektrotermicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.

 

Wojciech Gruchoła - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA Executive, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2017; inżynier mechanik o  specjalizacji - inżynieria biomedyczna, specjalista w zakresie inwestycji z udziałem aparatury i urządzeń medycznych, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą aparatury medycznej i laboratoryjnej, w tym wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej: MR, TK, RTG, USG, Angiografii itd. oraz ponad 8 letnie doświadczenie w zarządzania zakupami aparatury medycznej i laboratoryjnej dla Siemens Healthcare oraz dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS ds. wyceny wartości środków technicznych, specjalizujący się w zakresie wyceny aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności.  

Marzena Raźniewska-Półkoszek - Prezes Fundacji BOMIS – organizacji rzeczoznawczej oraz dyrektor zarządzający BOMIS firmy szkoleniowo - doradczej; mediator stały w sporach gospodarczych i pracowniczych Sądów Okręgowych w Poznaniu, Koninie i Słupsku; absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studiów MBA Executive Nottingham Business School oraz studiów polonistyczno - pedagogicznych na UAM w Poznaniu; od 20 lat kieruje  BOMIS-em. 

O konferencji napisał portal AleBank:

Na co bank powinien zwrócić uwagę przy finansowaniu maszyn? Portal AleBank, lipiec 2021 

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE. WYMAGANE JEST PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA. 

udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłaszam uczestnictwo w konferencji BOMIS®: VI Forum BOMIS Wyceny 2021 w terminie 15 października 2021

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

VI Forum BOMIS Wyceny 2021 1

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia