Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.

 

Copyright by BOMIS® &  Tadeusz Klimek. All rights reserved.

 

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie przez BOMIS uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystąpić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością i etycznymi standardami realizacji usług wyceny wartości środków technicznych. 

 

Cel warsztatów

Przygotowanie uczestników na sytuacje najczęściej zdarzające się podczas realizacji procedury egzaminacyjnej, zarówno na etapie przygotowywania raportów, jak i podczas części ustnej i pisemnej. Spotkanie umożliwia przeanalizowania w gronie kandydatów kilku raportów oraz ich poprawianie, a także nabywanie wiedzy na podstawie pytań pozostałych uczestników. 

 

Treść warsztatów

  • właściwy dobór metody wyceny w zależności od liczności zbioru danych z rynku;
  • analiza błędów w nadsyłanych raportach przyszłych uczestników egzaminu;
  • przykładowe pytania, które mogą się pojawić na egzaminie ustnym i próby odpowiedzi dawane przez uczestników - przekonywanie się wzajemne;
  • omówienie trudniejszych przypadków korekt, m.in. w metodzie porównania parami (korekta czysta ze względu na różnice wieku i korekty zbiorcze);
  • odpowiedzi na indywidualne pytania kandydatów do egzaminu.

 

Sposób realizacji zajęć 

Treść zajęć jest podzielona na trzy godzinne części video i trzy godzinne części pracy indywidualnej uczestników.  

I sesja: spotkanie video -  od godz.10.00 do godz. 11.00

W części pierwszej  omawiane są przykładowe sytuacje egzaminacyjne. Udzielane są wskazówki dotyczące  sporządzania raportów na potrzeby procedury egzaminacyjnej.

II sesja: praca indywidualna uczestników - od godz. 11.00 do godz. 12.00

Uczestnicy na podstawie otrzymanego raportu z  wyceny maszyny wskazują błędy i poprawiają je, znajdują aktualne oferty w celu skonstruowania trzech wykresów trendów cen ofertowych i uzyskują wyniki cen interpolowanych. Znalezione błędy i uzyskane ceny interpolowane są przedmiotem analizy w formie dyskusji uczestników w kolejnej części warsztatów. 

III sesja: spotkanie video - od godz. 12.00 do godz. 13.00

Dyskusja i analiza uzyskanych wyników działań indywidualnych uczestników. Prezentacja przykładu raportu z wyceny.  

IV sesja: praca indywidualna uczestników - od godz. 13.00 do godz. 14.00

Uczestnicy, na podstawie otrzymanej  wyceny poszukują błędów.  Wybierają właściwą metodę wyceny i zbierają potrzebny do jej przeprowadzenia materiał.

V sesja: spotkanie video - od godz. 14.00 do godz. 15.00

Prezentacja, analiza i dyskusja na temat znalezionych błędów w wycenach ocena  zaproponowanych metod i zebranych materiałów.  Prezentacja przykładowych błędów w deklaracjach zgodności WE.

VI sesja: praca indywidualna uczestników - od godz. 15.00 do godz. 16.00

Przygotowanie i przesłanie propozycji megaukładów przewidzianych do  wyceny w trybie egzaminacyjnym.  W tych propozycjach winien znaleźć się szkic procesu wyceny ze wskazaniem metody.


Autor szkolenia

DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK EUR ING, autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®. 

 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz przeglądarką internetową,

- dostęp do interentu.

 

Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

 

 

porozumienie 
 
 
CENA SZKOLENIA
 

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, możliwość konsultacji po szkoleniu. 

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

KONTAKT
Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

Szkolenia zamknięte
To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej  do potrzeb Państwa organizacji.
 
Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl

 

 
 
 

udostępnij!
Warsztat praktyki rzeczoznawczej - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia