Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług online, mogą Państwo ocenić jakość techniczną udostępnianych przez BOMIS narzędzi komunikacji. W dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00 konsultant zapozna Państwa z otoczeniem pracy podczas szkolenia. Kilkuminutowe połączenie testowe, pozwoli Państwu czuć się komfortowo podczas zajęć online.   

Copyright by BOMIS® & Tadeusz Klimek. All rights reserved.

Szkolenie jest obligatoryjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych przez BOMIS Fundację.

BOMIS® jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która opracowała system kształcenia rzeczoznawców wyceniających środki techniczne. Rzeczoznawcy, którzy ukończyli cały program kursu i zdali egzamin praktyczny i teoretyczny mogą również przystąpić do zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców.  Jego członkowie są dla potencjalnych zleceniodawców ekspertami wiarygodnymi i rzetelnymi. Konkurują na rynku usług konsultingowych i rzeczoznawczych wysoką jakością i etycznymi zasadmi realizacji usług wyceny wartości środków technicznych. 

Celem szkolenia jest

- przybliżenie uczestnikom zasad sporządzania wycen dla banków i towarzystw leasingowych;
- wykazanie różnic w podejściu do wyceny ze względu na jej  przeznaczenie [pierwsza umowa leasingowa, sprzedaż obiektów przewłaszczonych i poleasingowych a także powindykacyjnych];
- zapoznanie uczestników z metodami szacowania wartości ze względu na rodzaj maszyny;
- zaprezentowanie przykładowych raportów z wycen z uwzględnieniem najczęściej występujących sytuacji: braki w inwentaryzacji i identyfikacji, ustalenia dotyczące stanu technicznego, analiza rynku pierwotnego i wtórnego, wartość rynkowa / godziwa dla kontynuacji działania, rynkowa / godziwa wartość likwidacyjna.

Grupa odbiorcza

Pracownicy banków i firm leasingowych odpowiedzialni za ocenę ryzyka i wartości zabezpieczeń. Bankowi i leasingowi doradcy klienta poszukującego produktów finansowych na zakup maszyn i urządzeń. Rzeczoznawcy współpracujący z bankami i firmami leasingowymi. Osoby ubiegające się  o uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS Fundację. 

Metodyka zajęć zdalnych

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu video oraz zadań wykonywanych przez uczestników samodzielnie. Przedstawiane są studia przypadków dotyczące aktualnych wycen i sytuacji rynkowej. 

 

Zakres tematyczny

A. Wycena wartości środków i megaukładów technicznych na potrzeby banków i towarzystw leasingowych.

1. Rodzaje środków technicznych podlegających najczęściej kredytowaniu i transakcjom w trybie leasingu.

2. Cechy wspólne obiektów przewłaszczonych i poleasingowych.

3. Identyfikacja przedmiotu wyceny, konieczność inwentaryzacji.

4. Oględziny środków technicznych w celu oceny stanu technicznego.

5. Analiza rynków: pierwotnego i wtórnego.

6. Katalogowe notowania bazowych wartości rynkowych.

7. Wycena w podejściu kosztowym i porównawczym różnymi metodami.

8. Różnica pomiędzy wartością dla kontynuacji działania i wartością likwidacyjną.


Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt szkoleniowy i przykładowy raport z wyceny wykonanej na potrzeby zabezpieczenia kredytu.

 

Autor szkolenia

DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK EUR ING, autor Standardu BOMIS®-u, książek i publikacji na temat szacowania wartości środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wycenia środki techniczne dla banków, firm leasingowych, sądów i prokuratury oraz pełni funkcję honorowego reprezentanta Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS. 

Rezultaty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie miał podstawy, aby samodzielnie ocenić poprawność i wiarygodność wycen realizowanych na potrzeby zabezpieczenia kredytu lub leasingu. Osoby o większej biegłości tematycznej będą mogły samodzielnie przeprowadzać takie wyceny. 

Organizacja zajęć

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym zdalnie należy zgłosić do 23 czerwca 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: bomis@bomis.pl lub szkolenia@bomis.pl.

Otrzymają wówczas Państwo

- dostęp do spotkania video z wykładowcą na 25 czerwca 2021 r.;

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczeciem sesji video.

 

Szkolenie trwa 5 lub 6 godzin zegarowych i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową on line z wykładowcą. 

Zajęcia prowadzone są od godz. 10.00 do 15.00 - 16.00

od 9.50 do 10.00 sesja organizacyjna techniczna

od 10.00 do 11.00 sesja I video - wykład

od 11.00 do 12.00 praca indywidualna uczestników nad zadaniem

od 12.00 do 13.00 sesja II video - analiza pracy uczestników, wykład

od 13.00 do 14.00 praca indywiduana uczestników

od 14.00 do 15.00 sesja III video - analiza pracy uczestników, wykład

od 15.00 do 16.00 praca indywidualna uczestników 

 

Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem oraz przeglądarką internetową,

- dostęp do interentu.

 

Polecamy materiał dydaktyczny: Zeszyty BOMIS-u

 

porozumienie 
CENA SZKOLENIA

490 zł netto + 23% VAT.  Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, realizowanym zdalnie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji po szkoleniu. 

 Wymagania techniczne

- komputer z kamerą i głośnikiem,

- dostęp do interentu.

Harmonogram kursu 2020 - 2021 r. na uprawnienia rzeczoznawcze ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

KONTAKT

Tel. +48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

Szkolenia zamknięte

To szkolenie mogą Państwo zamówić w formule zamkniętej, dostosowanej  do potrzeb Państwa organizacji.
 
Zapytania o szkolenia otwarte i zamknięte przyjmujemy na adres: szkolenia@bomis.pl

 

udostępnij!
Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia