Organiztor: Fundacja BOMIS

 

Uczestnictwo jest bezpłatne dla przedstawicieli banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich.

 

 

Wprowadzeniem w zagadnienia podejmowane podczas konfernecji jest artykuł w AleBank.pl

 

Zagadnienia podejmowane w trakcie konferencji szkoleniowej 

10.00 – 10.05

Wprowadzenie – przedstawienie wykładowców, kontekst i cel konferencji szkoleniowej. 

Marzena Raźniewska – Półkoszek  

10.05 - 10.30

Przedmioty zabezpieczeń bankowych inne niż nieruchomości – inne czynniki wpływające na wartość zabezpieczenia. 

Aleksander Sosnowski

 Właściwa identyfikacja przedmiotu zabezpieczenia - okiem rzeczoznawcy.

Tadeusz Klimek  

Przerwa: 11.00 - 11.10 

11.10- 11.40

Szacowanie wartości zabezpieczenia innego niż nieruchomość: 

- przed udzieleniem kredytu

- na potrzeby monitorowania i aktualizacji wartości w trakcie realizacji umowy;

- na okoliczność koniecznej windykacji.

 Tadeusz Klimek  

11.40 – 12.40

Prezentacja metod szacowania wartości środków i megaukładów technicznych.

Tadeusz Klimek  

Przerwa: 12.40 -12.50 

12.50 -13.50

Przedstawienie przykładów szacowania środków i megaukładów technicznych na potrzeby zabezpieczenia finansowania.

Tadeusz Klimek  

Przerwa 13.50 -14.00

14.00 -14.30

Funkcja Niezależnego Doradcy Technicznego w procesie inwestycji finansowanej wieloetapowo, np. w linie technologiczne lub inne wyposażenie zakładu produkcyjnego powiązane z budową obiektu wyłącznie na ten cel. 

Mateusz Andrzejak i Marzena Raźniewska-Półkoszek  

14.30 -15.30

Praktyczne aspekty tworzenia procedur wg wytycznych EBA na przykładzie Banku Handlowego

Joanna Kolew - Książak 

15.30-15.45

Rekomendacje dla banków – jak rzeczoznawcy mogą pomóc? 

Marzena Raźniewska-Półkoszek i Tadeusz Klimek  

15.45 -16.00 

Zakończenie. 

 

PRELEGENCI

Joanna Kolew – Książak - dyrektor Biura Zarządzania Zabezpieczeniami w Banku Handlowym, rzeczoznawca majątkowy.  

Aleksander Sosnowski– pracownik Biura Zarządzania Zabezpieczeniami Banku Handlowego w Warszawie S.A., gdzie zajmuje się wyceną zabezpieczeń; rzeczoznawca majątkowy z uzyskanymi w BOMIS®–ie uprawnieniami do wyceny środków i megaukładów technicznych.

Mateusz Andrzejak – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS®-u z uprawnieniami do wyceny maszyn i urządzeń, reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS, autor wycen i opinii o wartość środków technicznych na potrzeby zabezpieczenia finansowania; egzaminator rzeczoznawców ubiegających się o nadanie uprawnień. 

Tadeusz Klimek – doktor inż. Eur. Ing., autor Standardu BOMIS-u wyceny środków i megaukładów technicznych, szkoleń i publikacji książkowych w tej dziedzinie oraz wycen i opinii o wartości na potrzeby zabezpieczenia finansowania; egzaminator rzeczoznawców ubiegających się o nadanie uprawnień; rzeczoznawca weryfikator pracy rzeczoznawców wyceniających. 

Marzena Raźniewska-Półkoszek – prezes Zarządu Fundacji BOMIS®– organizacji nadającej uprawnienia rzeczoznawcze oraz wyceniającej aktywa materialne i niematerialne na potrzeby instytucji finansujących, organów ścigania i sądów, stron procesowych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów prywatnych.

 

 

udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłaszam uczestnictwo w konferencji BOMIS®: Wytyczne UE – EBA dla banków kredytujących inwestycje zabezpieczone środkami i megaukładami technicznymi w terminie 8 marca 2022 r.

UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Wytyczne UE – EBA dla banków kredytujących inwestycje zabezpieczone środkami i megaukładami technicznymi1

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia