REGULAMIN 
KARNAWAŁOWEGO KONKURSU WIEDZY RZECZOZNAWCZEJ
na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych
2024

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BOMIS®, KRS 0000682810, www.fundacja.bomis.pl.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS®.  

3. Ramy czasowe nadsyłania odpowiedzi na zadania konkursowe: od 8 stycznia do 2 lutego 2024 roku. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu i wyróżnienie laureatów nastąpi 8 lutego 2024 roku o godzinie 14.30 podczas spotkania live online z wszystkimi uczestnikami. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kogo zagadnienia zawarte w zadaniach konkursowych interesują, z wyłączeniem licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS®-u i osób pracujących w obsłudze administracyjnej BOMIS®-u.

5. Uczestnik Konkursu powinien udzielić odpowiedzi na 20 pytań konkursowych. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Maksymalna liczba punktów to 20. 

6. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają min. 17 punktów.   

7. Nagrody dla laureatów:

- książka „Przyczyny uszkodzeń środków technicznych w opiniach rzeczoznawców” T. Klimek, Poznań 2023 

- zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze  w roku 2024 i 2025.  

- dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania wersja PDF

 

ZADANIA KONKURSOWE do pobrania -  wersja Word

 

ORGANIZATOR: Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl

 

porozumienie


fundacja bomis


 

Polecamy pomocne w zmaganiach konkursowych publikacje:

 

udostępnij!
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia