Cykl spotkań live online, których celem jest zainteresowanie słuchaczy rozwiązaniami konfliktów interpersonalnych w miejscu pracy 

- możliwymi do zastosowania przez każdego, kto ma taką wolę lub powinność,

- szanującymi podmiotowość człowieka i godność adwersarza,  

- porządkującymi relacje służbowe teraźniejsze i przyszłe.  

 

Autorka spotkania - Marzena Raźniewska-Półkoszek -  bazuje na swoim 25 letnim doświadczeniu menedżerskim oraz czerpie z doświadczeń swoich klientów: pracowników korporacji, jednostek administracji publicznej oraz przedstawicieli zawodów medycznych i prawniczych. Więcej o jej służbowych perypetiach na www.trudni.eu 

 

Narracja spotkania oparta jest na sokratejskiej zasadzie, wg której przekazywana innym treść winna być prawdziwa, dobra i pożyteczna.  

 

Tematy poszczególnych spotkań

POWIEM

- O dążeniu do porozumienia z klientem:  4 czerwca 2024 r. godz. 12.00 - 13.30 ZGŁOSZENIE

- O dążeniu do porozumienia z podwładnym11 czerwca 2024 r. godz.12.00 - 13.30 ZGŁOSZENIE

- O dążeniu do porozumienia przed komisją ds. nieprawidłowości lub mediatorem: 18 czerwca 2024 r. godz.12.00 - 13.30 ZGŁOSZENIE

 

 

trudni.eu


porozumienie


fundacja bomis


udostępnij!
POWIEM RZECZ PRAWDZIWĄ DOBRĄ POŻYTECZNĄ

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia