Nic, co trudne, nie jest nam obce.
Na żywo, poprzez transmisję video i interakcję online pomagamy Państwu rozwiązać sprawy złożone, wymagające rozważnych decyzji i odpowiedzialnych deklaracji.  
 

  

Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek. All rights reserved.

 

Odbiorcy szkolenia 

Osoby pragnące wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętność osiągania porozumienia w złożonych sytuacjach zawodowych.

 

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom

 - w rozwijaniu umiejętności porozumienia się z rozmówcą niecierpliwym, roszczeniowym, wypowiadającym się pod wpływem emocji, oczekującym obsługi lub pomocy ponad możliwości lub kompetencje odbiorcy;                                                    

- w wykształceniu profesjonalnej postawy już przy pierwszym kontakcie,  który kształtuje jakości relacji i decyduje o skuteczności wspólnej pracy; 

- w przyjmowaniu asertywnej postawy wobec nieuprzejmości, krytyki lub próby manipulacji;                       

- w doskonaleniu osobistej postawy uczestników  szkolenia wobec sytuacji zaskakujących, niepożądanych i wymykających się procedurom;

- w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych, koncyliacyjnych, mediacyjnych w okolicznościach złożonych; 

- w przyjmowaniu asertywnej i budującej porozumienie postawy w relacjach interpersonalnych, a także podczas kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu;                  

- w świadomym dążeniu do porozumienia w sprawach ważnych, w trudnych okolicznościach biznesowych i życiowych;

- w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność i satysfakcję w sytuacji łączenia z pozoru przeciwstawnych interesów stron. 

 

Zakres tematyczny wyznaczają odpowiedzi na kluczowe kwestie

1. Dlaczego pewne argumenty i sposoby ich wygłaszania okazują się skuteczne, mimo braku racjonalnych przesłanek, a inne nie znajdują akceptacji odbiorcy?

2. Ile komunikatów formułujemy i odbieramy świadomie, a ile na poziomie podświadomości?

3. Które rytuały i tradycje komunikacyjne występujące w życiu służbowym kształtują postawy zaangażowania stron rozmowy, a które zniechęcają lub antagonizują?

4. Jak rozpoznać intencje nadawcy komunikatu, by przyjąć właściwą postawę zarówno wobec jego braków komunikacyjnych, niestosowności komunikacyjnej, jaki i próby manipulacji?

5. Gdzie leżą granice zaangażowania, empatii i uszczegółowienia w rozmowie służbowej?

6. Jak ważyć słowa, by przybliżały rozmówców do porozumienia?

7. Jak formułować pytania, by rozwijały rozmowę, budowały zaufanie, studziły emocje, wyznaczały granice, broniły rozmówców przed wzajemną natarczywością?  

8. Jak formułować odpowiedzi na tzw. trudne pytania z wykorzystaniem zasad: ad rem, ad hominem, ad verecundiam, ad auditores, ad personam?

9. Kiedy dyplomacja językowa przynosi korzyści rozmówcom, a kiedy stanowi bezproduktywną kurtuazję?

10. Jak odnaleźć się w gąszczu zawiłości komunikacyjnych, by realizować swe cele zawodowe i pozostać w zgodzie z własnym systemem wartości?

 

Sposób prowadzenia zajęć 

Szkolenie online składa się

- z 3 sesji godzinnych video, podczas których prezentowane są treści w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami; 

- z 3 sesji godzinnych pracy samodzielnej uczestników w formie ćwiczeń, testów i opisanych przypadków do analizy.

 

Autorka szkolenia i wykładowca

 

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Zarządu Fundacji BOMIS - organizacji zajmującej się wycenami wartości mienia i majątku materialnego i niematerialnego, dyrektor firmy BOMIS, mediator sądowy w sprawach pracowniczych, gospodarczych, karnych i nieletnich. Praktyczne umiejętności wspiera wiedzą zdobytą m.in. poprzez ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studia MBA Executive Nottingham Business School oraz studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy z psychologii i ekonomii. Więcej na www.trudni.eu

Opinie uczestników jej szkoleń                                                                                                         

Niezwykła komunikatywność i jasność przekazu, lekkość wypowiedzi, praktyczne uwagi dotyczące przekazywanych treści – ułatwiające wdrożenie treści szkolenia do praktyki zawodowej i osobistej […] Bardzo dobre aktywizowanie grupy, skuteczne dyscyplinowanie dobrze umotywowane. Wprowadzenie klimatu przyjaznej dyscypliny, która jest dobra dla słuchaczy. Wysoka efektywność, wartościowe szkolenie, zero nudy! Małgorzata Więcek, Urząd Miasta Opole

Od dawna nie uczestniczyłam w tak pozytywnym, kreatywnym szkoleniu. Pełen szacunek dla pani Marzeny za profesjonalizm. Pani ma w sobie wiele pozytywnych emocji, które przekazuje uczestnikom szkolenia. Bardzo inteligentny i świadomy kontakt z uczestnikami. Edyta Wabiszczewicz, PGM Słupsk

Kompetentny wykładowca, zajmujący się na szkoleniu rzeczywistymi problemami słuchaczy, a nie gotowym schematem zajęć. Zofia Woźniak-Wasilewska, Ministerstwo Sprawiedliwości

Perfekcyjnie prowadzone zajęcia, urozmaicone ćwiczenia, szeroka wiedza i doskonałe kompetencje. Umiejętność skupienia uwagi uczestników szkolenia na przekazywanych treściach. Liliana Tomiak, Lubuski Urząd Wojewódzki

 

 

Polecamy także pomoc MEDIATORA podczas rozmów, których celem jest znalezienie porozumienia w sprawach dla Państwa ważnych.

UWAGA

W relacji z każdą stroną sporu - prywatną lub publiczną, mają Państwo PRAWO DO MEDIACJI https://www.mediacja.gov.pl. Zyskują Państwo szansę na rozwiązanie konfliktu poufne, szybkie i najkorzystniejsze finansowo oraz, w przypadku mediacji sądowych - ugodę, której sąd nada klauzulę wykonalności. 

trudni.eu


Cena szkolenia 

390 [trzysta dziewięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu 
6 godzinnym realizowanym online, w tym:

- 3 sesje godzinne video, podczas których prezentowane są treści w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami; 

- 3 sesje godzinne pracy samodzielnej uczestników 
w formie ćwiczeń, testów i opisanych przypadków do analizy; 

- materiały szkoleniowe dostarczone na wskazany adres  e-mail; 

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo wysyłany elektronicznie. 


Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest w sekwencji: 

I sesja, godziny: 10.00 - 11.00: połączenie video: wprowadzenie merytoryczne, prezentacja, dyskusja  i zadanie przesłane e-mailem; 

II sesja, godziny: 11.00 - 12.00: praca indywidualna uczestników;  

III sesja, godziny: 12.00 - 13.00: połączenie video: prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem;

IV sesja, godziny: 13.00 - 14.00: praca indywidualna uczestników;

V sesja, godziny: 14.00 - 15.00: połączenie video: prezentacja, dyskusja i zadanie przesłane e-mailem;

VI sesja, godziny 15.00 - 16.00: praca indywidualna uczestników.

 

Uwarunkowania organizacyjne

Uczestnik powinien sprawdzić, czy ma dostęp do łącza internetowego oraz czy urządzenie, z którego zamierza korzystać podczas zajęć ma zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerę i głośnik. 


Kontakt

Tel. + 48 601 629 929; + 48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 

REGULAMIN SZKOLENIA - Pobierz pdf

 

www.kursmediacjapracownicza.pl

 

udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu BOMIS®: Trudny rozmówca - jak się porozumieć? - ZAJĘCIA ZDALNE w terminie 7 listopada 2023 r.

Akceptuję cenę szkolenia 390 netto + 23% VAT

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Trudny rozmówca - jak się porozumieć? - ZAJĘCIA ZDALNE

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia