Adres spotkania:

https://bomis.whereby.com/wyceny2022

 

VII Forum BOMIS Wyceny 2022

Siedem zasad bezpiecznego finansowania maszyn

Ramy czasowe: 12.00 - 15.00 

Miejsce: BOMISalka [link do spotkania otrzymuje uczestnik na podany w formularzu zgłoszeniowym adres w przeddzień konferencji] 

Wymagania techniczne: Uczestnik powinien sprawdzić, czy ma dostęp do łącza internetowego oraz czy urządzenie, z którego zamierza korzystać podczas spotkania online posiada zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerę i głośnik.

 

Program spotkania

 
12.00 – 12.05 
Powitanie uczestników 
Marzena Raźniewska-Półkoszek – Prezes Zarządu Fundacji BOMIS
 
12.05 – 12.15
Prezentacja Związku Polskiego Leasingu 
Andrzej Sugajski – Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu 
 
12.15 – 12.25 
Prezentacja Związku Banków Polskich 
Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych oraz dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE w Polsce działającym przy Związku Banków Polskich
 
12.25 – 12.45
Prezentacja
Oględziny środka technicznego. Jak patrzeć i widzieć przedmiot finansowania będąc pracownikiem banku lub firmy leasingowej? 
Mateusz Andrzejak Beng. MBA -  licencjonowany rzeczoznawca  BOMIS
 
12.45 – 13.05
Prezentacja
Weryfikacja legalności maszyny na rynku. Jakich dokumentów należy oczekiwać od władającego, importera, dystrybutora, producenta, by potwierdzić status quo środka technicznego. 
dr inż. Maciej Dyzia  – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS
 
13.05 – 13.25
Zlecenie wyceny właściwemu rzeczoznawcy. Jak odróżnić kompetencje rzeczoznawców wyceniających  nieruchomości, środki techniczne, pojazdy, wartości niematerialne i prawne, by trafnie dobrać rzeczoznawcę do zadania?
Marzena Raźniewska-Półkoszek – Prezes Zarządu  Fundacji BOMIS
 
13.25 – 13.45
Ocena poprawności raportu rzeczoznawczego z wyceny wartości maszyny okiem pracownika instytucji finansowej. Czego wymagać od rzeczoznawcy? 
Aleksander Sosnowski – pracownik Biura Zarządzania Zabezpieczeniami Banku Handlowego w Warszawie S.A., rzeczoznawca majątkowy, absolwent kursu BOMIS z uprawnieniami do wyceny maszyn
 
13.45 - 14.05
Audyt stanu faktycznego maszyn i zmiany ich wartości w czasie trwania umowy kredytowej lub leasingowej. Co sprawdzać będąc pracownikiem instytucji finansowej, a co powierzyć rzeczoznawcy? 
Mateusz Andrzejak Beng. MBA -  licencjonowany rzeczoznawca BOMIS
 
14.05 - 14.25
Wycena środka technicznego przy kontynuacji jego działania in loco, na potrzeby windykacji.  Jak rzeczoznawca może pomóc swoją analizą rynku znaleźć kolejnego użytkownika środka technicznego? 
Wojciech Gruchoła – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS
 
14.25 – 14.45
Standaryzacja  zasad szacowania wartości środków i megaukładów technicznych na potrzeby ich finansowania bankowego.
dr inż. Tadeusz Klimek – Autor Standardu BOMIS wyceny środków i megaukładów technicznych 
 
14.45 – 14.55 
Sesja pytań uczestników 
 
14.55- 15.00
Podsumowanie – zakończenie spotkania.
 

Prelegenci

Andrzej Sugajski - Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu. Absolwent ekonomii w SGH, pracę zawodową rozpoczął w administracji państwowej - w Ministerstwie Finansów i GUS. W latach 1996-1999 pełnił funkcję członka zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. nadzorującego sprawy finansowe, informatyczne i organizacyjne. Od 2005 roku arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Od 2007 roku członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Komentator, autor wielu publikacji popularyzujących usługi rynku finansowego.

 

dr inż. Tadeusz Klimek - Autor Standardu BOMIS-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA; absolwent Politechniki Krakowskiej; wykładowca i egzaminator w BOMIS-ie od 20 lat; mentor kolejnych pokoleń absolwentów kursu BOMIS-u. 

 

Mateusz Andrzejak - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o kierunku Energetyka ze Źródeł Odnawialnych i Coventry University (UK) o kierunku Engineering and Computing i Coventry University oraz kursu  MBA Executive; ukończył kursy audytora wewnętrznego wg ISO 9001; ISO/TS 16949:2009 oraz VDA 6.3; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS. 

 

Rafał Jabłoński - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2012 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]; specjalizuje się w ocenie zgodność środków technicznych z dyrektywami i oznakowaniem CE; posiada uprawnienia SEP z zakresu dozoru D1 nr D1/671/3560/16  i eksploatacji E1 nr E1/671/3559/16 w zakresie obsługi, remontów, konserwacji, montażu oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV, urządzeń elektrotermicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.

 

Wojciech Gruchoła - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA Executive, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2017; inżynier mechanik o  specjalizacji - inżynieria biomedyczna, specjalista w zakresie inwestycji z udziałem aparatury i urządzeń medycznych, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą aparatury medycznej i laboratoryjnej, w tym wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej: MR, TK, RTG, USG, Angiografii itd. oraz ponad 8 letnie doświadczenie w zarządzania zakupami aparatury medycznej i laboratoryjnej dla Siemens Healthcare oraz dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS ds. wyceny wartości środków technicznych, specjalizujący się w zakresie wyceny aparatury medycznej, laboratoryjnej oraz urządzeń stosowanych w gabinetach kosmetycznych i salonach piękności.  

dr inż. Maciej Dyzia - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, wspólnik w InnoMAT sp. z o. o. (spółka spin-off Politechniki Śląskiej).

Marzena Raźniewska-Półkoszek - Prezes Zarządu Fundacji BOMIS – organizacji rzeczoznawczej oraz dyrektor zarządzający BOMIS firmy szkoleniowo - doradczej; mediator stały w sporach gospodarczych i pracowniczych Sądów Okręgowych w Poznaniu, Koninie i Słupsku; absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym [poprzednio Akademia Ekonomiczna] w Poznaniu, studiów MBA Executive Nottingham Business School oraz studiów polonistyczno - pedagogicznych na UAM w Poznaniu; od 20 lat kieruje  BOMIS-em. 

O konferencji napisał portal AleBank:

Ustanawianie zabezpieczeń na maszynach - siedem zasad dla przezornych Portal AleBank, październik 2022

Na co bank powinien zwrócić uwagę przy finansowaniu maszyn? Portal AleBank, lipiec 2021 

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE. WYMAGANE JEST PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA. 

udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłaszam uczestnictwo w konferencji BOMIS®: VII Forum BOMIS Wyceny 2022 w terminie 18 października 2022

UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

VII Forum BOMIS Wyceny 20221

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia