DYKCJONARZ

RZECZOZNAWCY BOMIS-U

Wyceniamy przedsiębiorstwa, marki, patenty, szkody na znakach towarowych, aktywa materialne - maszyny, linie technologiczne, złożone megaukłady, analizujemy opłacalność inwestycji. Gwarantujemy postępowanie w powierzonych nam sprawach zgodnie ze Standardem i Zasadami Etycznymi Postępowania Rzeczoznawcy Wyceniającego. Szkolimy rzeczoznawców i weryfikujemy ich kompetencje w procedurze egzaminacyjnej. Nadzorujemy jakość ich pracy na rzecz zleceniodawców.

www.rzeczoznawcy.bomis.pl

BOMIS

AKTUALNOŚCI

BOMIS FUNDACJA - wyniki badania eksperckiego przeprowadzonego wśród pracowników banków i firm leasingowych

Firma badawcza Pro Publicum na zlecenie Fundacji BOMIS przeprowadziła badanie eksperckie pt. Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie nazywanych maszynami i urzadzeniami]  w bankach i firmach leasingowych jest potrzebna? Badani pracownicy instytucji finansowych okazali sie wyjątkowo zgodni (98%) w swej opinii, że rzeczoznawca wyceniający środki i megaukłady techniczne na potrzeby instytucji finansujących ich zakup powinien posiadać kompetencje i uprawnienia w zakresie wyceny środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń].

Prezentacja rezultatów badania.

 

BOMIS WYCENY pod partonetem Związku Banków Polskich i Związku Polskiego Leasingu 

Fundacja BOMIS zorganizowała  IV Forum BOMIS Wyceny 2019 pt. Finansowanie maszyn przez banki i firmy leasingowe – standaryzacja wymagań zasadniczych

16 października 2019 r. Poznań, Hotel Sheraton, ul. Bukowska 3/9

Więcej infrmacji na stronie organizatora: www.fundacja.bomis.pl

 

BOMIS SZKOLENIA z TRUDNI.EU

Nic, co trudne, nie jest nam obce. W loftowej przestrzeni, przy włoskiej kawie i polskich domowych sokach pomożemy Państwu rozsupłać dylematy zawodowe. Rozwiązywanie spraw i codziennych i szczególnych, tych, które frapują Państwa w pracy zawodowej, jest dla nas i codziennym i szczególnym zadaniem.  W BOMIS-ie łatwiej zdystansować się i znaleźć inspirację, wzmocnić się i zyskać wskazówki wielokrotnego użytku.  Efekty uboczne też mogą się zdarzyć - wiedza i umiejętności procentują po godzinach.  Więcej na www.trudni.eu 

 

 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...