RZECZOZNAWCY BOMIS

BOMIS jest jedyną w Polsce organizacją, która wypracowała standard kształcenia rzeczoznawców, procedury egzaminacyjnej, nadawania uprawnień oraz ich walidacji, a także standard świadczenia usług na rzecz zleceniodawców wycen: banków, firm leasingowych, prokuratur, sądów oraz przedsiębiorstw. Gwarantujemy postępowanie w powierzonych nam sprawach zgodnie ze Standardem i Zasadami Etycznymi Postępowania Rzeczoznawcy Wyceniającego. Nadzorujemy jakość pracy licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS na rzecz zleceniodawców.www.kurswycenymaszyn.pl

www.rzeczoznawcy.bomis.pl

www.fundacja.bomis.pl

BOMIS

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu dla biegłych sądowych i kandydatów na biegłych pt. Jak pełnić funkcję biegłego sądowego? BOMIS zaprosił do współpracy sędziów, prokuratorów, pełnomocników stron procesowych oraz doświadczonych specjalistów pełniących już funkcję biegłego do współtworzenia nowej jakości pracy organu pomocniczego wymiaru sprawiedliwości.  www.kursbieglysadowy.pl

 DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

popup