DYKCJONARZ

Wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, maszyn i urządzeń

Wyceny wartości aktywów materialnych i niematerialnych firm i instytucji publicznych, ustalanie stawek licencyjnych na potrzeby komercjalizacji wiedzy, wyceny całych przedsiębiorstw z parkiem maszynowym, oprogramowaniem, znakami towarowymi [markami], patentami i know-how, to codzienna praktyka rzeczoznawców i konsultantów BOMIS®-u.  Interdyscyplinarny charakter spraw poddawanych ustaleniu wartości, wymaga biegłości w poszczególnych dziedzinach wycen oraz  otwartości na współpracę w zespole ekspertów.    

Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do współpracy ze specjalistami z BOMIS-u, przybliżamy specyfikę wyceny poszczególnych wartości.

 

 

Korzystamy ze standardu współdzielenia informacji poufnych Virtual Data Room, gwarantując klientom bezpieczeństwo powierzanych nam danych. Dostawcą usługi jest firma For Data sp. z o.o. https://fordata.pl/

 

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia

 
Kod poprawnie zweryfikowany
wysyłanie...