Copyright by BOMIS® & Marzena Raźniewska-Półkoszek i Gabriela Bogacz. All rights reserved.

 

ZAKRES TEMATYCZNY 

1. Wprowadzenie do transferu technologii. Definicja transferu technologii – ujednolicenie terminów podstawowych ze wskazaniem źródeł.

2. Analiza umowy transferu technologii:

   - Podstawowe elementy umowy transferu technologii.

   - Wymagania i cele stron umowy.

   - Prawa własności intelektualnej i ich przeniesienie.

   - Warunki finansowe, w tym opłaty licencyjne i udziały w zyskach.

   - Postanowienia dotyczące poufności i ochrony informacji.

3. Konstrukcja umowy transferu technologii:

   - Identyfikacja i opis technologii podlegającej transferowi.

   - Określenie zakresu licencji i prawa do modyfikacji technologii.

   - Warunki dotyczące dostarczenia technologii oraz wsparcia technicznego.

   - Określenie obowiązków stron i harmonogramu transferu technologii.

   - Klauzule rozstrzygania sporów.

4. Weryfikacja umowy transferu technologii:

   - Analiza i ocena klauzul umowy pod kątem zgodności z prawem i celami strony.

   - Weryfikacja zgodności umowy z polityką organizacji i strategią biznesową.

   - Ocena ryzyka związanego z umową transferu technologii.

   - Identyfikacja potencjalnych luk prawnych i konfliktów interesów.

   - Propozycje zmian i negocjacje umowy.

5. Praktyczne aspekty transferu technologii:

   - Zarządzanie procesem transferu technologii.

   - Przygotowanie dokumentacji i raportów związanych z transferem technologii.

   - Monitorowanie i ocena postępów w transferze technologii.

6. Zagadnienia praktyczne i studia przypadków:

   - Analiza rzeczywistych umów transferu technologii.

   - Praktyczne przykłady weryfikacji i oceny umów transferu technologii.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

  Uczestnicy otrzymują

- skrypt autorski w formie pliku przekazywanego elektronicznie;

- certyfikaty imienne potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

AUTORKA SZKOLENIA I WYKŁADOWCA

Gabi

Gabriela Bogacz - prawnik, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, w Kancelarii Adwokackiej Marii du Vall, w Kancelarii Prawnej Affre i Wspólnicy oraz w Fundacji BOMIS.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskim  w Krakowie – Katedra Prawa Własności Intelektualnej.  Uczestniczyła w szkoleniach w zakresie mediacji i arbitrażu w Centrum Arbitrażu i Mediacji, Word Intellectual Property Organization, Wielkopolskiej Izbie Radców Prawnych oraz w BOMIS-ie.

 

Polecamy Państwa uwadze także szkolenie BOMIS-u

Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych i prawnych

 

Cena szkolenia 


590 [pięćset dziewięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje

- uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu  6 godzinnym realizowanym online, od 10.00 d0 16.00 

- materiały szkoleniowe dostarczone na wskazany adres  e-mail; 

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo wysyłany elektronicznie. 

Organizacja zajęć

Zdalna praca szkoleniowa realizowana jest od 10.00 - 16.00 z uzgodnionymi przerwami między sesjami. 

Uwarunkowania organizacyjne


Uczestnik powinien sprawdzić, czy ma dostęp do łącza internetowego oraz czy urządzenie, z którego zamierza korzystać podczas zajęć ma zainstalowaną przeglądarką internetową, kamerę i głośnik. 

 
Kontakt


tel. + 48 601 629 929; + 48 665 484 888
e-mail: szkolenia@bomis.pl

 
REGULAMIN SZKOLENIA

Regulamin szkoleń BOMIS

udostępnij!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu BOMIS®: Umowy w transferze technologii - konstruowanie i weryfikacja w terminie 18 października 2023 r.

Akceptuję cenę szkolenia 590 netto + 23% VAT

DANE DO WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Umowy w transferze technologii - konstruowanie i weryfikacja

DYKCJONARZ BOMIS-u, czyli mownik biurowo - światowy

zamknij
Publikacja bezpłatna, wysyłana na wskazany poniżej adres e-mail

Język służb finansowych, kadrowych, sprzedażowych i specjalistycznych firm i urzędów oraz język rzeczoznawców, prawników, mediatorów, konsultantów i koordynatorów BOMIS-u niczym dwa statki płynące z nurtem różnych rzek, trafiają do tego samego akwenu morskiego. By na szerokie wody wypłynąć i dotrzeć do portu o nazwie POROZUMIENIE, trzeba radzić sobie zarówno na fali sztormowej, jak i w czasie ciszy morskiej.

Przekazujemy Państwu na rzecz rozwoju umiejętności oddawania istoty rzeczy przez język giętki oraz na rzecz POROZUMIEWANIA SIĘ ŚWIADOMEGO I SKUTECZNEGO
dziełko spontaniczne, z życia wzięte,
aspiracją leksykonu nadęte
z przymrużeniem oka wskazujące
skąd w firmie biorą się pieniądze.

Marzena i Andrzej Półkoszkowie

Formularz zamówienia